התמחויות נוספות

תחומי עיסוק

משפט אזרחי
ייצוג בתביעות כספיות