גביית דמי מזונות

 

אשה שקיבלה פסק דין למזונות או החלטה בדבר מזונות זמניים, ובעלה לא משלם לה את הסכום שנפסק לזכותה, יכולה לפעול בשתי דרכים: לפנות למוסד לביטוח לאומי או לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק דין למזונות.

יש לדעת, כי ישנם מצבים שבהם הזכאות לקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי היא חלקית, כך שאת יתרת המזונות ניתן יהיה לגבות דרך לשכת ההוצאה לפועל. כמו-כן ישנם מצבים שבהם כלל אין זכאות לקבל מזונות באופן ישיר מהמוסד לביטוח לאומי. גם במקרים אלו, הדרך לגביית המזונות תעבור בלשכת ההוצאה לפועל.

קבלת דמי מזונות דרך מוסד לביטוח לאומי

הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות – הסכום הנמוך מביניהם.

גביית דמי מזונות דרך לשכת ההוצאה לפועל

גביית דמי מזונות במסלול המהיר של לשכת ההוצאה לפועל

גביית דמי מזונות מאדם שנמצא במסגרת הליכי פשיטת רגל

קריאה נוספת:

היבטים בגביית חוב מזונות באמצעות הליכי הוצאה לפועל

מאמר מיום 24/11/2013, פורסם באתר של האגף לסיוע משפטי – עיתון מקוון – "עת סיוע" גיליון מספר 3, חורף תשע"ד, נכתב על ידי עו"ד שחר קטוביץ, רשם הוצאה לפועל לשעבר בירושלים.

מידע בנוגע למזונות באתר הביטוח הלאומי