טפסים לפשיטת רגל ומידע כללי

מסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשת חייב לצו כינוס ופשיטת רגל

פרטים אישיים
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] צילום תעודת זהות נושא תמונה ברורה כולל הספח וצילום דרכון
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] במידה והחייב גר בשכירות – חוזה שכירות
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] במידה והחייב אינו מתגורר בדירה שבבעלותו או בשכירות – יש להמציא פרטים: אצל מי מתגורר החייב, שם ומספר תעודת זהות של הבעלים של הנכס, מספר טלפון של בעל הנכס. לאימות הפרטים, יש לצרף תצהיר מפורט של צד ג' אצלו מתגורר החייב.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] במידה והחייב גרוש – העתק מהסכם גירושין וגט ו/או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של החייב.

חובות
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] תדפיס מחשב עדכני מלשכת ההוצל"פ המפרט את רשימת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בכל לשכות ההוצל"פ וכן רשימת תיקי הוצל"פ שפתח החייב.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] העתק מפרוטוקולי חקירות יכולת שנערכו לחייב/ת ו/או בת/בן זוגו/ה בלשכות ההוצל"פ השונות.

פרטים על עיסוק והכנסות
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] ששה (6) תלושי משכורת אחרונים, דו"ח דיווח מעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי וטופס 106 – של החייב, בן/בת זוגו וילדיו.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים ו/או קצבאות ו/או גמלאות אחרות, לרבות אבטלה ו/או הבטחת הכנסה על ידי החייב ו/או בן/בת הזוג.

דפי בנק וביטוחים
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] דפי בנק רציפים המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של החייב, בן/בת זוגו וילדיו, לששת (6) החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] אישורים עדכניים על יתרות – הכספים המופקדים בקופות גמל, ריכוז תיק השקעות, תכניות חסכון, קרנות השלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מכל סוג, של החייב, בן/בת זוגו וילדיו.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] תדפיס חיוב של כל כרטיסי אשראי המתנהלים על שם החייב, בן/בת זוגו וילדיו לתקופה של ששה (6) חודשים טרם הגשת הבקשה ו/או טרם ביטולם.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] פרוט כל סוגי הביטוחים. לציין את מספרי כל פוליסות הביטוח ולצרף צילום הפוליסות.

נכסי דלא ניידי
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] מסמכים המעידים על זיקה (בעלות, חכירה, זכות שימוש) בנכסי מקרקעין שיש לחייב, לחברות שבבעלותו, לבן/בת זוגו ולילדיו:  נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו) , חוזה חכירה, אישור חברה משכנת וכל מסמך רלוונטי אחר או נוסף.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] פלט משלטונות מיסוי מקרקעין ובו פירוט כלל העסקאות שדווחו, על פי תעודת הזהות של החייב ובן/בת זוגו. הפלט מופק באמצעות פנייה לשלטונות מיסוי מקרקעין, מילוי טופס 704 ותשלום האגרה הנדרשת.

רכב
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] מסמכי בעלות או זיקה לשימוש (ליסינג) בכלי רכב של החייב, בן זוגו וילדיו, או כלי רכב המשמשים את החייב, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] במידה והחייב משתמש באופן קבוע ברכב הרשום על שם מישהו אחר – יש לפרט את בתצהיר ולצרף העתק מפוליסת הביטוח של הרכב.

פיצויים ירושות ומתנות
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] אישור על קבלת פיצויים ירושות ומתנות במשך עשר (10) השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] במקרה והחייב הינו יורש בעיזבון או ויתר על זכות בעיזבון, יש להמציא שם ומס' תעודת זהות של המוריש.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] מסמכים המעידים על העברת נכסים וזכויות בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה. במידה שהתקבלו כספים בגין העברות אלו, יש לפרט את גובה התמורה והשימושים שנעשו בה, בצירוף אסמכתאות לגבי השימוש הנ"ל.

 

קישורים:

[icon name="exclamation-circle" class="" unprefixed_class=""] מדריך לחייב באתר הכונס הרשמי

[icon name="exclamation-circle" class="" unprefixed_class=""] מדריך לנושה באתר הכונס הרשמי

בקשת חייב לצו כינוס ופשיטת רגל

בקשת חייב – טופס 4

דין וחשבון על חובות ונכסים – טופס 5

כתב ויתור על סודיות – טופס 5א

התחייבות החייב עם הינתן צו הכינוס

תצהיר הסכמה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ

שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי בהליך פשיטת הרגל

 

הגשת דוחות דו חודשיים

דו"ח על הכנסות והוצאות

הנחיות למילוי דו"ח דו חודשי

בקשת נושה לצו כינוס ופשיטת רגל של חייב

בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל – טופס 6

כתב התנגדות החייב לבקשת צו כינוס שהוגשה ע"י נושה – טופס 7

הגשת תביעת חוב ע"י נושה בהליך פש"ר

מהי תביעת חוב?
תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט הנושה את גובה החוב שלטענתו חב לו החייב שננקט בעניינו הליך פשיטת רגל או גובה החוב של חברה שננקט בעניינה הליך פירוק. על הנושה חלה חובה להגיש את תביעת החוב והאסמכתאות לביסוס החוב לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס או צו הפירוק על ידי בית המשפט המחוזי.

הגשה מקוונת: טופס תביעת חוב להגשה בהליך פשיטת רגל – (טופס 21) (עובד בדפדפן אינטרנט אקספלורר ופיירפוקס בלבד)

טופס תביעת חוב להגשה בהליך של פשיטת רגל – טופס 21

יפוי כח להגשת תביעת חוב בהליך של פשיטת רגל

הליך של פשרה לפי סעיף 19א'

הסכמת / התנגדות נושה לפשרה – טופס 14

הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל – טופס 13