כחלון מציג הרפורמה: פיצול דירות והקמת רשות להתחדשות עירונית

התוכנית של שר האוצר כוללת גם את הרחבת תוכנית מחיר למשתכן, הגדלת מס רכישה למשקיעים ל-8%-10%, וחתימה על הסכמי גג נוספים עם רשויות מקומיות – חדשות נדל"ן, נדל"ן כלכליסט

מקור: כחלון מציג הרפורמה: פיצול דירות והקמת רשות להתחדשות עירונית

"מבצע שמיטה" הפטר לחייב מוגבל באמצעים

עמוד זה עודכן [ינואר 2017]:

חוק זה נכנס לתוקף ביום 6/9/2015 – הוראות החוק יעמדו בתוקפן עד 3 שנים – הוראת שעה.

למידע עדכני עברו לעמוד הבא:

מחיקת חובות בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים

מדובר בהצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת שעיקרה מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים אשר תיקו מתנהל בהוצאה לפועל.

מטרת התיקון היא להסמיך את רשמי ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, בהוראת שעה לשלוש שנים, לתת הפטר ל"חייבים מוגבלים באמצעים" שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים.

ראוי להדגיש, כמוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק, כי המדובר בקביעת אפשרות להפטר חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל. וזאת בדומה למנגנון הקיים למתן צו הפטר לחייב בפשיטת רגל.

הרשמים יוסמכו לפטור מחובותיהם אנשים המוגדרים כחייבים מוגבלים באמצעים משך חמש שנים לפחות, המנסים לשלם את חובותיהם משך מספר שנים ללא הצלחה ועומדים בתשלומים הסדירים לנושים כפי שהוטלו עליהם בצו התשלומים. למרות עמידתם בצו התשלומים, אין סיכוי ממשי שיחזירו את חובם במלואו או בחלקו, לכן התועלת לנושים מהמשך ההליכים נמוכה.

בתזכיר החוק מוצעים תנאי סף, חייבים העומדים בתנאים במלואם יזכו להפטר מחובותיהם ללא צורך בפנייה להליך של פשיטת רגל כפי שמקובל כיום, ואלו הם התנאים:

 

1. החייב הינו חייב מוגבל באמצעים במשך חמש ארבע שנים לפחות.

דרישת הסף המופיעה בהצעת החוק קובעת הימצאות של החייב במעמד של חייב מוגבל באמצעים במשך חמש ארבע השנים האחרונות. מאחר ומדובר כעת בהוראת שעה לתקופה של 3 שנים, ובהנחה והחוק יכנס לתוקפו בשנת המשפט הקרובה, חייב שאינו הוכרז כחייב מוגבל באמצעים עד ליום 6/9/2014 כלל סיכויו פחותים לא יוכל להיכנס להליך זה !, אולם חייב שהוכרז מעל שנה בטרם המועד הנ"ל סיכויו עולים בהנחה ועומד בשאר הדרישות.

לדוגמא: חייב שהוכרז בחודש מרץ 2014 ובהנחה והחוק יעבור בכנסת בעוד כחצי שנה, עדיין יוכל לזכות בהפטר מכיוון שישלים תקופה של חמש ארבע שנים בטרם תסתיים הוראת השעה.

2. חובו בהוצאה לפועל נמוך מ-400,000 800,000 ₪.

תנאי זה צפוי להשתנות וסכום החוב הכולל הניתן לקבל עבורו הפטר יעמוד עומד על חוב הנמוך מ-800,000 ש"ח. אולם נתון זה טרם פורסם.

3. החייב עומד בתשלום החוב השוטף והוא אינו צפוי לפרוע 10% מחובו בשלוש השנים הקרובות.

לצורך חישוב עמידה בתנאי זה יצרנו עבורכם קובץ אקסל ובו ניתן לבדוק בקלות את מצבכם.

עליכם לדעת שני נתונים לצורך בדיקה זו:

א. סכום חוב כולל בהוצאה לפועל

ב. מהו גובה צו התשלומים שנקבע עבורכם

היכנסו לקישור הבא, הזינו את הנתונים במקומות המסומנים ובדקו אם עברתם את תנאי סף זה.

כניסה למחשבון

לסיכום, מטרת התיקון היא להשוות את האפשרות לקבלת הפטר בין חייב מוגבל באמצעים לבין חייב בפשיטת רגל. תיקון זה מבטא את הרציונאל המובע בהצעת החוק ולפיו: "מוצע לתקן את המצב הנהוג כיום, ולאפשר הזדמנות שווה לשני סוגי החייבים שצוינו לעיל, וזאת מתוך סולידריות חברתית כדי שתינתן להם ההזדמנות לחזור למעגל חיים תקין ומכובד".

מבצע שמיטה – תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים)

להורדת תזכיר החוק

תמ"א 38 – שכן סרבן

תמ"א 38: נתקלתם בשכן סרבן? כך תתמודדו
רעידות אדמה, מציאות בטחונית לא יציבה, שיפור איכות החיים – יש לא מעט סיבות להחלטה שגם לבניין שלכם מגיע שדרוג.

אך מה עושים אם אחד השכנים מתנגד בתוקף? מסתבר שיש מה לעשות: גישור ממוקד יעזור לכם להגיע אל המטרה בדרכי שלום ובלי הרבה הוצאות

לכתבה המלאה

הגדלת דמי מזונות

דרשה להגדיל מזונות: 'התחלתי לשלם שכירות'
הסכמי גירושים אינם לנצח: שלוש שנים אחרי הפרידה הבינה אישה שאינה יכולה לממן קיום ראוי לשלושת ילדיה מ-3,000 שקל מזונות. השופט הסכים

לכתבה המלאה

התנגדות לביצוע שטר

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו. ההתנגדות תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע ההתנגדות תפרט את  שמו ומענו של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך דינו של המתנגד  או הערה שהוא יטען לעצמו ואת מענו להמצאת מסמכים.
באם תוגש ההתנגדות בתוך 20 יום מיום קבלת האזהרה לידי החייב, יעוכבו כנגד החייב הליכי ההוצאה לפועל וההתנגדות תועבר לבית המשפט  המוסמך.
במידה וההתנגדות הוגשה באיחור, קרי, לאחר 20 יום מיום קבלת האזהרה לידי החייב, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות.
בקשה להתנגדות שטר יש להגיש בשלושה עותקים

בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע שטר:

במידה וההתנגדות הוגשה באיחור, לאחר 20 יום מיום קבלת  האזהרה לידי החייב, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות בצרוף תצהיר לאימות העובדות שבגינם הוגשה הבקשה להתנגדות באיחור.

לבקשה זו יש לצרף את כתב ההתנגדות על כל מרכיביו. במידה והוגשה בקשת ההתנגדות באיחור, לא בהכרח יעוכבו ההליכים נגד  החייב.

מהי חקירת יכולת?

אחת מדרכי ההוצאה לפועל היא חקירת מצבו של החייב, הכנסותיו וחובותיו. זאת על מנת לברר את יכולתו לשלם את החוב ולמלא אחר צו התשלומים שניתן נגדו.

התייצבות לחקירת יכולת

חייב שאין באפשרותו לשלם את החוב ע"פ השעורים שנקבעו, יתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 יום ממועד המצאת האזהרה או המועד אחר שנקבע באזהרה.

חובת ההתייצבות לא תחול על חייב שהגיש בקשת "פרעתי", תוך 21 יום מהמצאת האזהרה אלא אם נדחתה בקשתו.

אם החייב הוא תאגיד או הוכרז כמוגבל באמצעים, או במקרה שהחייב הגיש בקשה לצו תשלומים תוך 21 יום מקבלת האזהרה אין הוא חייב להתייצב לחקירת יכולת.

אי התייצבות לחקירת יכולת

חייב שלא יתייצב לחקירת יכולת במועד יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובו, כך גם לגבי התייצבות ללא המסמכים הנדרשים. אולם אם לא יתייצב החייב מסיבות שאינן תלויות בו לא יראה כמשתמט מתשלום חובו.

במקרים בהם החייב לא התייצב לחקירת יכולת רשאי הזוכה לבקש צו הבאה נגד החייב. המשמעות היא כי שוטרים יגיעו לביתו של החייב על מנת לעצור אותו.

משרד עורכי דין כהן & לנקרי ושות' מעניק ייעוץ טלפוני מיידי בטרם כניסתכם לדיון בחקירת יכולת אליה נקלעתם כתוצאה מצו הבאה – חייגו 054-3080767