קיבלתי מכתב התראה מעורך דין לתשלום חוב בתוספת שכר טרחה, האם עליי לשלם?

קיבלתי מכתב התראה מעורך דין לתשלום חוב בתוספת שכר טרחה, האם עליי לשלם?
אהבת? נשמח לקבל ממך דירוג

קורה שנוצר לנו חוב, באשמתנו או שלא, מול חברה כלשהי, לרוב מדובר בחברות שמספקות או סיפקו לנו שירות בעבר, והטיפול בגבייה הועבר לטיפול של עורך דין.

הבעיה מתעוררת כאשר נודע לנו לראשונה על קיומו של החוב רק כאשר קיבלנו את מכתב ההתראה ובו דרישה לתשלום החוב בתוספת כמה מאות שקלים עבור שכר טרחתו של עורך הדין.

האם עליי לשלם את העלות הנטענת של שכר טרחתו של עורך הדין אשר כל פעולתו הייתה לשלוח אליי מכתב?

לא אחת אני נתקל בלקוחות שפונים אליי ומעלים בפניי טענות כנגד חברות שונות שלא פעלו ליידע את הלקוח אודות קיומו של חוב, ולראשונה נודע להם על החוב כאשר קיבלו לידם מכתב מעורך דין המייצג את החברה ובו דרישה לתשלום החוב תוך 30 יום או פחות וככל ולא ישולם החוב יפעלו כנגדם בתביעה ישירות בהוצאה לפועל ללא צורך בהליך משפטי מקדים.

מכתבי התראה מסוג אלה הנם מכתבי התראה בטרם הגשת תביעה על סכום קצוב בהתאם לסעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל וניתקל במכתבים מסוג זה כאשר מדובר בהסכם מול חברה שנחתם על ידכם ובו התחייבות לתשלום סכום קבוע או משתנה בהתאם לצריכה ובהתאם לתנאי ההסכם.

pic576

Comments

comments

ספר לנו מה אתה חושב?