fbpx
עורך דין בקריות
 
במקום פשיטת רגל: הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים – עורכי דין וייעוץ משפטי אונליין – פרקליטים

במקום פשיטת רגל: הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים – עורכי דין וייעוץ משפטי אונליין – פרקליטים

את ההליך שנכנס לתוקפו השבוע, מאפשרת המדינה בשלוש השנים הקרובות והוא אמור להיות עדיף על פשיטת רגל. מי זכאי להפטר וכיצד מגישים בקשה?

מקור: במקום פשיטת רגל: הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים – עורכי דין וייעוץ משפטי אונליין – פרקליטים

ב-6 בספטמבר 2015 נכנסה לתוקף הוראת השעה לתת הפטר (פטור) ל"חייבים מוגבלים באמצעים", שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים. הוראת השעה, שהתקבלה ברוח שנת השמיטה, תקפה לשלוש שנים ממועד כניסתה לתוקף (עד ה-05 בספטמבר 2018). ההוראה נועדה לסייע לכ-22 אלף חייבים שמטופלים כיום במערכת ההוצאה לפועל, ואשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים, לקבל הפטר מחובותיהם, לאפשר להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה.

"מדובר בחייבים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בחובות בתום לב, שעומדים  בתשלומים שהושתו עליהם על ידי צו חיוב, אך גם עמידתם בו לא תביא לשיקומם. זאת, משום שהתשלומים נושאים ריבית, והם כל הזמן עולים, בשעה שמדובר לרוב בעשרות שנות תשלומים", מסביר עו"ד משה ישראל, ממשרד משה ישראל ושות', המתמחה בהוצאה לפועל, מחיקת חובות ופשיטת רגל,  לדבריו, בנוסף, בתקופת צו החיוב בתשלומים, נאלצים החייבים לשאת בהגבלות שונות, בדומה לפשיטת רגל – בעבודה, בניהול חשבון בבנק, באפשרות להשתמש בכרטיסי אשראי ועוד, שאינן מאפשרות להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל – עו"ד משה ישראל

במה עדיף הפטר במערכת ההוצאה לפועל על הליך פשיטת רגל?

עו"ד ישראל: "הפטר במסגרת הוצאה לפועל קצר משמעותית מהליך פשיטת רגל, תוך 45 ימים ממועד הגשת הבקשה יקבע רשם ההוצאה לפועל האם יפתח לחייב תיק במסלול הפטר או שבקשתו תידחה, 30 ימים לאחר מכן תפורסם הודעה ברשומות ובעיתון יומי וכן תישלח הודעה לנושים, התנגדות להפטר ניתן להגיש עד שלושה חודשים מיום מתן ההחלטה על פתיחת תיק במסלול הפטר, לאחר מכן יקבע דיון במעמד הצדדים שלאחריו תינתן החלטה סופית על מתן או אי מתן הפטר. הליך פשיטת הרגל לאחר הרפורמה החדשה של פרופ' דוד האן התקצר אף הוא משמעותית, לנושים חצי שנה מיום מתן צו הכינוס להגיש תביעות חוב, אשר יבדקו ע"י הנאמן עד 18 חודשים מאותו מועד, בדיון שיקבע להכרזת פשיטת הרגל יציג הכונס הרשמי לביהמ"ש תכנית פירעון ובמסגרתה יינתן לחייב הפטר מותנה, עמידה בתכנית הפירעון תעניק לחייב הפטר מחובותיו. יתרון נוסף, מסלול הפטר בהוצאה לפועל זול יותר; בפשיטת רגל יש כונס נכסים, יש נאמן/מנהל מיוחד, שכל אחד מהם גובה סכומים נכבדים, בהוצאה לפועל אין צורך בתשלום אגרה, הוצאות הפרסום ממומנות ע"י רשות האכיפה והגבייה ואין בעלי תפקיד שצריכים לקבל שכר. יתרון נוסף וחשוב, בעקבות ההליך אין רישום של פושט רגל של האדם שזכה להפטר (בניגוד להליך של פשיטת רגל), בסופו שמו גם יימחק ממרשם החייבים המוגבלים המתנהל בהוצאה לפועל. ההליך מאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו, דף נקי מחובות".

מי זכאי להליך של הפטר?

"חייב שהוכרז מוגבל באמצעים במשך לפחות ארבע שנים טרם הגשת בקשת ההפטר; שסך חובותיו, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל (כולל חובות שאינם ברי הפטר), עומד על 800 אלף שקל או פחות, וסך חובותיו לנושה אחד אינו עולה על 400 אלף ₪; שאין לו נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה; שעמד בצו התשלומים שקבע לו הרשם בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר; שאין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך, או שלא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו".

אלו חובות אינם זכאים להליך של הפטר?

עו"ד ישראל: "אין הפטר על חובות של מזונות שנפסקו לחובת החייב; על קנסות למדינה בגין עבירה פלילית או קנס מנהלי, משכנתא, נזק בלתי קצוב (שאינו נובע מחוזה או הבטחה), וחובות שנוצרו במרמה או שהחייב היה שותף ליצירת החוב בדרך של מרמה".

איך מגישים בקשה להפטר?

"באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה יש טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא", מסביר עו"ד ישראל, "את הטפסים מגישים בלשכת ההוצאה לפועל שבה פועל מסלול הפטר (לא כל הלשכות עוסקות בזה) במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגד החייב – במידה וקיים תיק איחוד – במחוז שבו מתנהל תיק האיחוד של החייב. רצוי להיעזר בעו"ד עוד בשלב מילוי הטפסים, מדובר בשאלות מורכבות ובהמון פרטים. המקצועיות והדיוק בהגשת הבקשה היא מכרעת – מספיק שהחייב יענה על אחת השאלות בצורה לא מתאימה, וכל ההליך ייחסם בפניו. לאחר הגשת הבקשה, היא תפורסם בתוך 30 יום ממועד פתיחת התיק ברשומות ובעיתון יומי; בהודעה יצוינו שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה יתנהל התיק והמועד האחרון להגשת התנגדות. במקביל תישלח הודעה אישית לכל נושה או זוכה שהחייב פירט בבקשתו".

מה הן זכויות הנושים בהליך של הפטר?

עו"ד משה ישראל
עו"ד משה ישראל צילום: יחסי ציבור

עו"ד ישראל: "נושה רשאי להגיש התנגדות לבקשת הפטר בתוך 3 חדשים מיום מתן ההחלטה על פתיחת תיק במסלול הפטר. ההתנגדות יכולה להיות מהטעם שהחייב לא עומד בתנאי מן התנאים למתן צו הפטר או שמתקיים סייג מן הסייגים למתן צו הפטר; להתנגדות יצורף תצהיר המפרט את העובדות ואת נימוקי ההתנגדות; לשכת ההוצאה לפועל תמסור לחייב העתק מההתנגדות.

רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת נושה ומטעמים שיירשמו, לדחות לאותו נושה את המועד להגשת התנגדות לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם מצא שמתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן נמנע מהנושה להגיש את ההתנגדות במועד. נושה, כמו בנק למשל, יכול להגיש גם בקשה להליך של פשיטת רגל נגד החייב, ואז מתבטל הליך ההפטר ונפתח נגד החייב הליך של פשיטת רגל".

ניתן לערער על דחייה של בקשת הפטר?

"מאחר ומדובר בחוק חדש, טרם ידוע מה הדין במצבי ביניים כמו של אי עמידה באחד מהתנאים. אני מניח שתוך זמן קצר יינתנו פסקי דין בנושא. מה קורה למשל למי שחייב 850 אלף שקל? האם ניתן לסגור תיק אחד ולקבל הפטר על השאר? מה הדין בנוגע לפיגורים בתשלום החודשי, כאשר החייב מבקש לתקן פגם זה או אחר? בכל מקרה, ערעור יוגש לבית משפט השלום".

ממה צריך להיזהר?

אם הרשם מצא על סמך מידע שהתקבל כי לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, יעביר הרשם את המידע לזוכים וידחה את הבקשה. חוסר תום לב, ניצול לרעה, העדפת נושים, העברת נכסים במרמה, כל אלה יביאו לסיומו של הליך ההפטר במקרה הטוב. ובמקרה הפחות טוב החייב עלול לחשוף עצמו להתקפות חדשות של עיקולים ובקשות לכינוס נכסים על זכויות שבחר להסתיר או למצוא עצמו מתמודד עם הליך של פשיטת רגל תחת פיקוחו של הנושה בעל כורחו. חייבים שבמרוצת השנים מצבם הכלכלי השתפר ללא ידיעתם של הנושים, רצוי שיפנו להליך של פשיטת רגל או הצעות הסדר.

לדברי עו"ד משה ישראל, אל משרדו מגיעים לאחרונה פניות רבות של חייבים כדי לבדוק אם הם עומדים בתנאים של מסלול הפטר: "לצערי, רובם אינם עומדים בתנאים. אחד המקרים שכן עומד בתנאים ואנחנו מגישים בשמו בקשה להליך של הפטר הוא של בחור בן 35 אשר בשנות ה- 30 לחייו פרצה בגופו מחלה קשה, דלקת פרקים פסוריאטית שיגרונית, עובר טיפולים כימיים, מתקיים מקצבה של 2,400 ₪ לחודש. הוא משלם 400 ₪ בחודש, שישית ממשכורתו, במסגרת צו חיוב בתשלומים שנפסק לו, אבל הוא לא יסיים את החוב גם אם ישלם עוד עשרות שנים בגלל הריבית. האדם הזה רוצה להתחתן עם מישהי מחו"ל ולהוליד ילדים, והפטר ייתן לו סיכוי לחיים חדשים", מסכם עו"ד ישראל.

 

Comments

comments

ספר לנו מה אתה חושב?

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

WhatsApp שלחו לנו הודעת WhatsApp