כניסת לקוחות

בקשה להפחתת צו תשלומים בהליך חדלות פירעון: מדריך

שתפו עם חברים

מתי וכיצד ניתן להגיש בקשה להפחתת התשלום החודשי שנקבע בהליך חדלות פירעון

מבוא

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם הליכים משפטיים המיועדים לסייע לחייבים שנקלעו לחובות שאינם יכולים לפרוע, ומטרתם היא לאפשר לחייב להתחיל מחדש מבחינה כלכלית תוך שמירה על זכויות הנושים. אחד ההיבטים המרכזיים בהליך זה הוא צו התשלומים החודשי, אשר קובע את הסכום שהחייב צריך לשלם מדי חודש. במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להפחתת התשלום החודשי. במאמר זה נסביר את המקרים בהם ניתן להגיש בקשה להפחתת צו התשלומים, מי יכול להגיש את הבקשה ומהם המסמכים הנדרשים.

מקרים בהם ניתן להגיש בקשה להפחתת צו התשלומים

ניתן להגיש בקשה להפחתת צו התשלומים במקרים בהם חל שינוי בנסיבות האישיות או הכלכליות של החייב, או כאשר מתגלות עובדות חדשות המצדיקות שינוי בתשלום החודשי. להלן פירוט הסעיפים הרלוונטיים בחוק:

 1. סעיף 156(ה) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי: שינוי גובה דמי המחייה
  • ניתן להגיש את הבקשה בתקופת הביניים, לאחר שניתן צו פתיחת הליכים ולפני מתן הצו לשיקום כלכלי.
  • הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי היחיד, נושה או הנאמן.
  • יש לפרט בבקשה את שינוי הנסיבות או העובדות החדשות שהתגלו מאז שנקבע התשלום החודשי, וכן לנמק מדוע שינוי הנסיבות מצדיק את שינוי גובה התשלום החודשי.
 2. סעיף 170(ג) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי: שינוי גובה התשלום החודשי
  • ניתן להגיש את הבקשה לאחר שניתן הצו לשיקום כלכלי.
  • הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי היחיד, נושה או הנאמן.
  • יש לפרט בבקשה את שינוי הנסיבות או העובדות החדשות שהתגלו מאז שנקבע התשלום החודשי, וכן לנמק מדוע שינוי הנסיבות מצדיק את שינוי גובה התשלום החודשי.
 3. סעיף 165(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי: הותרת סכום נוסף על דמי המחייה בידי החייב
  • ניתן להגיש את הבקשה לאחר שניתן הצו לשיקום כלכלי.
  • הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי היחיד, בעל עניין אחר או הנאמן.
  • יש לפרט בבקשה את שינוי הנסיבות או העובדות החדשות שהתגלו, את הסיבות בגינן דרושים סכומים נוספים לחייב או למי שפרנסתם עליו, את גובה הסכום הנוסף אותו מבקשים להותיר בידי החייב, ואת מי הסכום הנוסף אמור לשרת. כמו כן, יש לנמק מדוע יש להותיר את הסכום הנוסף בידי החייב.

מי יכול להגיש את הבקשה?

 • בהתאם לסעיפים 156(ה) ו-170(ג) לחוק: היחיד (החייב), נושה והנאמן.
 • בהתאם לסעיף 165(א) לחוק: היחיד, בעל עניין אחר או הנאמן.

האם ניתן להגיש את הבקשה בהסכמה?

כן, ניתן להגיש את הבקשה בהסכמה. במקרה זה, הבקשה תוגש על ידי הנאמן.

מידע שיש לפרט בבקשה

 • בהתאם לסעיפים 156(ה) ו-170(ג) לחוק:
  • פרטי שינוי הנסיבות או העובדות החדשות שהתגלו מאז שנקבע התשלום החודשי.
  • נימוקים לכך ששינוי הנסיבות מצדיק את שינוי גובה התשלום החודשי המבוקש.
 • בהתאם לסעיף 165(א) לחוק:
  • פרטי שינוי הנסיבות או העובדות החדשות שהתגלו.
  • הסיבות בגינן דרושים סכומים נוספים לחייב או למי שפרנסתם עליו.
  • גובה הסכום הנוסף אותו מבקשים להותיר בידי החייב.
  • את מי הסכום הנוסף אמור לשרת.
  • נימוקים המצדיקים את קבלת הבקשה.

מסמכים שנדרש לצרף לבקשה

 • מסמכים וראיות התומכים בבקשה.
 • תצהיר התומך בעובדות הנטענות בבקשה.

הערות חשובות

ניתן להגיש בקשות לפי הסעיפים הנ"ל רק אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות לאחר שנקבע התשלום החודשי, אשר מצדיקות את שינויו. במקרה בו מעוניינים לחלוק על החלטת הממונה לפי סעיף 156 לחוק בעניין גובה התשלום החודשי שנכללה בצו לפתיחת הליכים, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בו מנוהל ההליך בתוך המועד שנקבע בתקנות.

סיכום

הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים בהליך חדלות פירעון היא אפשרות העומדת בפני חייבים שנקלעו לשינוי נסיבות משמעותי. הבקשה יכולה לסייע בהפחתת הנטל הכלכלי על החייב ולאפשר לו להתקדם בתהליך השיקום הכלכלי. חשוב להקפיד על עמידה במועדים הקבועים בחוק ולהגיש את הבקשה בצורה מפורטת ומנומקת, בצירוף כל המסמכים הנדרשים. לקבלת סיוע וליווי משפטי בהגשת הבקשה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום חדלות הפירעון.

למידע נוסף ולהגשת בקשות להפחתת צו תשלומים, תוכלו לעיין באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לפנות אלינו בטופס יצירת קשר.

רשומות נוספות בנושא דיני פשיטת רגל וחדלות פירעון

 • הכל
 • דיני משפחה ומעמד אישי
 • דיני פשיטת רגל וחדלות פירעון
 • הוצאה לפועל
 • חוקים ותקנות
 • מסחרי וחברות
 • מקרקעין ונדל"ן
 • משפט אזרחי
 • פסקי דין והלכות בית משפט