כניסת לקוחות

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

שתפו עם חברים

עריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס: כלי להגנה על עתידכם

מבוא

מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו אם בית המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס. כלי זה מעניק לאדם שליטה על החלטות שיתקבלו בעתיד במצבים שבהם הוא עלול לאבד את היכולת לקבל החלטות באופן עצמאי. במאמר זה נעסוק במשמעות, בתהליך העריכה ובחשיבות של מסמך ההנחיות המקדימות, ונעמוד על ההיבטים המשפטיים והמעשיים שלו.

מהו מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס?

מסמך הנחיות מקדימות הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים אם וכאשר ימונה לו אפוטרופוס. המסמך מאפשר לאדם להשאיר הנחיות ברורות לגבי הטיפול בו ובענייניו, כולל מינוי אדם או גוף שייטפל בהם במקומו. המסמך נערך בתנאי שהאדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ההנחיות המקדימות למינוי אפוטרופוס.

למי מתאים לערוך מסמך הנחיות מקדימות?

המסמך מתאים לאנשים המעוניינים לשלוט על האופן בו יטופלו ענייניהם במצב של אובדן כשירות לקבל החלטות. לדוגמא:

 • אנשים שמעדיפים תאגיד אפוטרופסות או אדם מסוים כאפוטרופוס.
 • אנשים המעדיפים מעורבות של בית המשפט וגורמי רווחה שיבחנו ב"זמן אמת" את הצורך במינוי אפוטרופוס.
 • אנשים הרוצים להבטיח את הטיפול בענייניהם בצורה שתואמת את רצונם והעדפותיהם האישיות.

תהליך עריכת מסמך הנחיות מקדימות

עריכת מסמך הנחיות מקדימות נעשית בפני עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. להלן השלבים המרכזיים בתהליך:

 1. הבנת הצרכים וההעדפות: האדם המבקש לערוך את המסמך נפגש עם עורך הדין ומציג את רצונותיו והעדפותיו לגבי הטיפול בענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים.
 2. כתיבת ההנחיות: עורך הדין מסייע בניסוח ההנחיות המקדימות בהתאם לרצונותיו של הלקוח. הנחיות אלו יכולות לכלול פרטים כגון מינוי אפוטרופוס, הוראות לטיפול רפואי, ניהול רכוש וכו'.
 3. חתימת האפוטרופוס המוצע: על האפוטרופוס המוצע לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן מסמך ההנחיות המקדימות.
 4. הגשת המסמך: לאחר שהמסמך נחתם ואושר, ניתן להגישו לבית המשפט במידת הצורך.

סוגי ההנחיות במסמך הנחיות מקדימות

מסמך ההנחיות המקדימות יכול לכלול הנחיות בנושאים שונים בהתאם לצרכיו והעדפותיו של האדם:

 1. הנחיות אישיות: מתייחסות לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו ולענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. לדוגמה, ניתן לקבוע שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו ושמעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה רק בנסיבות מסוימות.
 2. הנחיות רפואיות: מתייחסות לעניינים הבריאותיים בלבד. לדוגמה, ניתן לקבוע את סוג או זהות המטפל המועדפים על האדם.
 3. הנחיות רכושיות: מתייחסות לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. לדוגמה, ניתן לקבוע כי האפוטרופוס ימכור או ישכיר את ביתו או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

סמכות כללית או סמכויות פרטניות לאפוטרופוס

עורך ההנחיות יכול לקבוע קביעה כללית לפיה האפוטרופוס יוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות בנושאים שקבע, ובכך להשאיר לו את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות. לחלופין, ניתן לפרט את רצונו של עורך ההנחיות לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

מינוי מספר אפוטרופוסים

ניתן לבקש כי במקרה הצורך ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים, וכן להנחות באיזה אופן הם יפעלו, במשותף או בנפרד, ומהו היקף הסמכויות והאחריות שהוא מבקש שיינתנו לכל אחד מהם.

שיקול דעתו של בית המשפט

בית המשפט יתחשב ברצון האדם כפי שבא לידי ביטוי במסמך ההנחיות המקדימות, אך יש לו שיקול הדעת הסופי האם להחליט בהתאם להנחיות או לסטות מהן. זאת בהתאם לשיקולים כגון טובתו של החסוי והנסיבות הספציפיות של המקרה.

קבלת שכר לאפוטרופוס שמונה

בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס אשר ישולם מכספו של האדם, בהתאם לקבוע בתקנות בנושא השכר. בנוסף, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס.

דוגמאות להנחיות מקדימות

 1. הנחיות לגבי מקום מגורים: ניתן לקבוע כי האדם מבקש להמשיך להתגורר בביתו כל עוד אפשרי, ובמקרה של מעבר לבית אבות או מוסד אחר, לקבוע תנאים לכך.
 2. הנחיות רפואיות: ניתן להורות כי האדם מעדיף טיפול על ידי רופא מסוים או להעדיף סוגי טיפולים מסוימים.
 3. הנחיות רכושיות: ניתן לקבוע כי האפוטרופוס ישקיע את הכספים בדרך מסוימת או ינהל את הנכסים בהתאם להנחיות מסוימות.

חוקי הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מסמך הנחיות מקדימות כפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ולתקנות הנלוות לו. להלן מקורות חקיקה רלוונטיים:

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016
 • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017
 • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון) (תיקון מס' 1), התש"ף-2020
 • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970

עורך דין מומלץ לעריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

אם אתם רוצים להבטיח את עתידכם ולהגן על יקיריכם, זה הזמן לפעול. עריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס היא צעד חשוב בהבטחת הטיפול בכם ובענייניכם האישיים, הרפואיים והרכושיים בהתאם לרצונותיכם והעדפותיכם האישיות.

משרד עורכי דין משה ישראל, הממוקם בקריות, מתמחה בדיני משפחה ובעל ניסיון רב בעריכת מסמכים משפטיים מורכבים כגון מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס. אנו מציעים לכם ליווי מקצועי, אמפתי ומסור בתהליך חשוב זה, תוך דגש על התאמה אישית לצרכיכם ורצונותיכם.

אל תחכו עד שיהיה מאוחר מדי. פנו אלינו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות. צוות המשרד ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בכל שלב בתהליך. התקשרו עכשיו והבטיחו את עתידכם ואת עתיד יקיריכם.

סיכום

עריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס היא כלי חשוב בהבטחת הטיפול בענייניכם האישיים, הרכושיים והרפואיים בעתיד, בהתאם לרצונותיכם והעדפותיכם האישיות. המסמך מאפשר לכם לקבוע מראש כיצד יטופלו ענייניכם, ומי יהיה האחראי לכך במידת הצורך. משרד עורכי דין משה ישראל מזמין אתכם לפנות אלינו לייעוץ מקצועי ולהבטחת עתידכם בצורה הטובה ביותר.

רשומות נוספות בנושא דיני משפחה ומעמד אישי

 • הכל
 • דיני משפחה ומעמד אישי
 • דיני פשיטת רגל וחדלות פירעון
 • הוצאה לפועל
 • חוקים ותקנות
 • מסחרי וחברות
 • מקרקעין ונדל"ן
 • משפט אזרחי
 • פסקי דין והלכות בית משפט

תגובה 1

השאר תגובה