fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

אפוטרופסות

כל מה שחשוב לדעת על מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, איך מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס, טפסים, קישורים, הגשת פרטת נכסי חסוי, סל מחיה לחסוי – עורך דין להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס בחיפה

הגבלת כשרותו המשפטית של אדם ומינוי אפוטרופוס עליו מהווה פגיעה קשה בזכותו של האדם לאוטונומיה אישית ולחירות. מינוי האפוטרופוס מצמצם את העצמאות של האדם ופוגע ביכולת שלו לקבל החלטות על חייו, לבטא את שאיפותיו, לבחור בחירות עצמאיות והכל על פי רצונו. עם זאת, בעיני החוק, ישנם מצבים בהם אנשים אינם יכולים לדאוג לעניינם ועל כן הם זקוקים לאפוטרופוס.

כל אדם זכאי לאוטונומיה אישית מלאה על חייו. במקרים בהם אדם זקוק לסיוע כדי לקבל החלטות בנוגע לחייו הרי שיש להעדיף חלופות מתונות יותר ופוגעניות פחות בכדי לסייע לו, כגון מתן תמיכה בקבלת החלטות והנגשה. במקרים בהם אין מנוס מלמנות אפוטרופוס על המינוי להיות כמה שיותר מצומצם הן במשך המינוי והן בנושאים שתחת המינוי. לבסוף, גם כאשר מונה לאדם אפוטרופוס, יש לו זכויות רבות אשר על האפוטרופוס ועל הסביבה הרחבה יותר לכבד.

בשנת 2016 עבר בכנסת תיקון לחוק שמכניס כמה תיקונים דרמטיים להליכי אפוטרופסות

מושגי יסוד:

כשרות משפטית –  אדם עם כשרות משפטית הוא אדם אשר מכירים ביכולת שלו לבצע פעולות משפטיות ובעצם לקבל החלטות שדורשות הסכמה או הכרה של מישהו אחר. כך למשל רק אדם עם כשרות משפטית יכול לחתום על חוזה, לרכוש מוצר, לשכור דירה.

חסוי – זהו השם הישן לאדם שמינו לו אפוטרופוס.

פסול דין  – אדם ללא כשרות משפטית. בית המשפט רשאי להכריז על אדם כי הוא פסול דין אם האדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו בשל מחלת נפש או ליקוי בשכלו. בפועל בית המשפט כמעט ולא מכריז הכרזה כזו.

 

מה ההבדל בין חסוי לפסול דין?

מה  שונהלחסוי יש כשרות משפטית מלאה ולפסול דין אין כשרות משפטית.

מה דומה – גם לחסוי וגם לפסול דין ניתן למנות אפוטרופוס.

אפוטרופוס – אדם או גוף אשר מתמנה על ידי בית משפט לקבל החלטות עבור אדם אחר ולדאוג לענייניו.

 

אפוטרופוס טבעי – עד גיל 18 הוריו של האדם הם האפוטרופוסים הטבעיים של האדם. על כן הם יכולים לקבל החלטות רבות על חייו. בהגיע אדם לגיל 18, פוקעת האפוטרופוסית הטבעית של ההורים ורק עם הגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט לענייני משפחה ניתן למנות לאדם אפוטרופוס.

 

אפוטרופוס לעניינים אישיים (לענייני גוף) – אפוטרופוס אשר אחראי לכל ענייניו האישיים של האדם. אפוטרופוס לעניינים אישיים אחראי על:

 • מקום מגורים
 • צרכים גופניים – ביגוד, אוכל ותזונה נכונה.
 • צרכים רפואיים – מעקב ודאגה למצב רפואי, לקיחת תרופות, מתן הסכמה או סירוב לביצוע טיפול רפואי.
 • תעסוקה – מציאת מסגרת תעסוקתית מתאימה, תנאי השכר.
 • מיצוי זכויות – מיצוי זכויות מול גופים אחרים כגון ביטוח לאומי או סל שיקום
 • פנאי – פיתוח תחומי עניין ועידוד פעילויות העשרה ופנאי
 • צרכים נפשיים, חברתיים ורוחניים  – כגון השתלבות בקהילה, התמודדות עם מצוקה נפשית, שמירת הקשר עם המשפחה.

אפוטרופוס לענייני רכוש – אפוטרופוס אשר אחראי לכל ענייני הרכוש של האדם, ובהם:

 • ניהול חשבון הבנק והנכסים של האדם
 • מיצוי זכויות כספיות של האדם (כגון הגשת תביעה כלכלית)
 • הגנה מפני ניצול כלכלי
 • פיתוח היכולת של האדם להתנהל באופן עצמאי מבחינה כלכלית
 • אישור הוצאות לצורך שיפור רווחת האדם

אפוטרופוס לעניין מסוים – אפוטרופוס יכול להתמנות רק לעניין מסוים. דוגמאות:

 • אפוטרופוס לקבלת החלטה בנוגע לניתוח מסוים.
 • אפוטרופוס לכל הוצאה כספית שהיא מעל ל-5,000 ₪.
 • אפוטרופוס רק בנוגע למקום המגורים.

מיהם השחקנים המרכזיים

האדם עם המוגבלות – אנשים עם מוגבלות ואנשים זקנים הם 'קהל היעד' המרכזי לבקשות למינוי אפוטרופוס. למרות שלעתים קרובות המוגבלות אינה משליכה על התפקוד ועל היכולת של האדם לקבל החלטות בעניינו, בכל זאת מרבים למנות אפוטרופוסים על אנשים עם מוגבלות. הדבר נובע מתפיסה פטרנליסטית בנוגע ליכולת של אנשים עם מוגבלות להיות עצמאיים ולקבל את האחריות המלאה על חייהם. אנשים רבים עם מוגבלות מגלים כי בגיל  18 הוגשה בעניינם בקשה למינוי אפוטרופוס.

הורי האדם ומשפחתו – עד גיל 18 הוריו של אדם הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם. לעתים קרובות הורים (או קרובי משפחה אחרים) הם שמגישים בקשה להתמנות כאפוטרופוסים על ילדיהם מתוך רצון כן ואמתי להמשיך ולדאוג לעניינם. חלק מהקושי של אנשים להיאבק במינוי האפוטרופוס נובע מכך שמדובר במאבק באנשים הקרובים ביותר והיקרים ביותר בחייו של אדם. על פי רוב, במידה ובית המשפט החליט על מינוי אפוטרופוס הוא ייתן עדיפות למינוי מישהו מהמשפחה הישירה.

בית משפט לענייני משפחה – בית המשפט אשר עוסק בכל בקשה בנושא אפוטרופסות. ישנם 14 בתי משפט לענייני משפחה בארץ. אופי הדיונים בבתי משפט לענייני משפחה הוא פחות פורמלי ממרבית בתי המשפט.

פקידת הסעד לסדרי דין– עובדת סוציאלית מטעם הרווחה אשר אחראית על הגשת תסקירים (דוחות) לבית המשפט לענייני משפחה עם המלצות מקצועיות בנוגע לשאלת האפוטרופסות. פקידת הסעד היא הזרוע הארוכה של בית המשפט, היא זו שנפגשת עם כל הגורמים הרלוונטיים (האדם עצמו, האפוטרופוס, קרובי המשפחה, גורמים טיפוליים) ובית המשפט נותן משקל מכריע להמלצות שלה.

גורמי הרווחה – במסגרת הקשר השוטף של גורמי הרווחה עם אנשים עם מוגבלות עשויה להתעורר שאלת האפוטרופסות. פעמים רבות העובדת הסוציאלית ברווחה פונה לבית המשפט בבקשה כי ימנה אפוטרופוס עבור אדם אשר לדעתה זקוק לאפוטרופוס. כמו כן, בכל הליך בנוגע לאפוטרופוס יהיה עורך דין של משרד הרווחה אשר ייצג את עמדת המדינה.

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה מטעם משרד הרווחה – עורכי דין מהמחלקה המשפטית של משרד הרווחה מייצגים בבתי משפט לענייני משפחה את המדינה בבקשות למינוי אפוטרופוס. היות ומדובר בעורך דין מטעם משרד הרווחה, עמדתו מושפעת בעיקר מעמדת גורמי הרווחה ופקידת הסעד לסדרי דין. בכל תיק המנוהל בבית משפט לענייני משפחה בנוגע לאפוטרופוס, אחד הצדדים יהיה משרד הרווחה באמצעות עורך דינו (השם הרשמי של המדינה בתיקים אלה הוא – בא כוח היועץ המשפטי לממשלה).

האפוטרופוס הכללי – גוף במשרד המשפטים אשר מפקח על תפקוד האפוטרופוסים.

אפוטרופוס חיצוני (שירותי אפוטרופסות) – ישנם חברות ועמותות אשר כל ייעודם הוא לספק שירותי אפוטרופסות. כאשר בית המשפט מתרשם כי אין מישהו בסביבה הקרובה של האדם אשר מתאים להיות אפוטרופוס או כאשר יש סכסוך משפחתי בנוגע לזהות האפוטרופוס, עשוי הוא למנות אפוטרופוס חיצוני. האפוטרופוסים החיצוניים הידועים והגדולים ביותר כיום הם: הקרן לטיפול בחסויים (המרכז הישראלי לאפוטרופסות), ש.פ.ר, גג לחוסה ואקי"ם אפוטרופסות.

מתי ימנו  לי אפוטרופוס?

כאשר בית המשפט יתרשם כי אינך יכול לדאוג לחלק מעניינך או לכל עניינך, הוא עשוי להחליט על מינוי אפוטרופוס.

מהם החלופות למינוי אפוטרופוס?

כיום יש 3 חלופות מרכזיות למינוי אפוטרופוס:

 1. מינוי תומך בקבלת החלטות – זהו הפתרון הכי ראוי שנועד לאפשר לאדם להמשיך לקבל החלטות על חייו תוך קבלת עזרה ותמיכה. להרחבה ראה בהמשך דף זה.
 2. הגבלות – אם הסיבה המרכזית למינוי אפוטרופוס היא החשש מפני ניצול כלכלי, הרי שיש מספר פתרונות פשוטים יותר ומגבילים פחות. חלק מהפתרונות האלה דורשים כיום עדיין פנייה לבית משפט לענייני משפחה בבקשה להגביל את האדם ללא מינוי אפוטרופוס. הנה כמה דוגמאות להגבלות:
  • נכס – רישום הערת אזהרה בטאבו על הנכס כי לא תימכר ללא אישור בית משפט או אדם אחר.
  • חשבון בנק – הגבלת חשבון הבנק, הגבלת האדם מיכולת למשוך כסף מעל להכנסה שלו, דרישת חתימה נוספת לצורך לקיחת הלוואה.
  • הוראת קבע – הגבלת היכולת לחתום על הוראת קבע ללא אישור של גורם נוסף.  
 3. ייפוי כוח מתמשך – כלי שמאפשר לאדם לקבוע בזמן שהוא כשיר ומבין בדבר מי יקבל עליו החלטות כשהוא כבר לא יוכל לקבל החלטות באותו עניין. (לקריאה נרחבת לחצו כאן).

מהם פתרונות ביניים במסגרת מינוי אפוטרופסות?

 1. אפוטרופסות לעניינים מוגבלים או נקודתיים – ניתן למנות אפוטרופוס רק לנושא ספציפי ובכך להותיר את האוטונומיה של האדם בכל יתר הנושאים. כך למשל ניתן למנות אפוטרופוס על כל סכום מעל 5,000 ₪ לחודש ובכך להותיר לאדם את חופש הפעולה לגבי 5,000 ₪ לחודש. כן ניתן למנות אפוטרופוס לעניין טיפול רפואי אך לא לגבי יתר הנושאים שבאחריות אפוטרופוס לעניינים אישיים.
 2. אפוטרופוס זמני – יש לשאוף למנות אפוטרופוס לתקופה המינימלית ביותר. כך אדם עם מוגבלות נפשית שנמצא במשבר, עשוי להיות זקוק לאפוטרופוס רק לתקופת המשבר ועל כן חשוב לקבוע אפוטרופוס זמני.

את מי ממנה בית המשפט להיות אפוטרופוס:

בית המשפט ימנה מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת האדם.

 1. עדיפות ראשונה לאדם קרוב (משפחה או איש אמון).
 2. ישנם מקרים בהם יתמנה אפוטרופוס חיצוני:
 • כאשר יש מחלוקת במשפחה לגבי המינוי.
 • כאשר בית המשפט סבור כי האדם הקרוב אינו מתאים להיות אפוטרופוס.
 • כאשר האדם מתנגד למינוי כל אדם קרוב.

ההליך המשפטי למינוי אפוטרופוס

מי רשאי לפנות בבקשה למנות אפוטרופוס?

 1. בן זוג.
 2. קרוב (הורים, ילדים, אחים, סבים ונכדים)
 3. המדינה באמצעות לשכות הרווחה ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה.
 4. האדם עם המוגבלות או בא כוחו.

מהו משך התהליך?

במקרים דחופים הוא עשוי לקחת יום אחד אבל ביתר המקרים, בשל העומס על מערכת המשפט ועל פקידות הסעד, התהליך יכול לקחת מספר לא מועט של חודשים.


לקבלת ייעוץ משפטי פנו אלינו עכשיו:

Error: Contact form not found.


מה כולל ההליך?

 1. הגשת הבקשה:
  • בקשה בכתב עם נימוקים מדוע יש למנות אפוטרופוס.
  • חוות דעת רפואית אשר צריכה להתייחס לשתי שאלות: האם החסוי יכול לדאוג לענייניו והאם הוא יכול להביע את רצונו לגבי זהות האפוטרופוס.
  • תצהיר חתום על ידי עורך דין אשר מציין את פרטי כל קרובי המשפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18) וכן מציין מי מסכים ומי מתנגד לבקשה.
  • תשלום – הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה של כ-500 ₪. ניתן לבקש פטור מאגרה על סמך מצב כלכלי.
 2. מינוי פקידת הסעד– על פי רוב ימנה שופט פקידת סעד לסדרי דין לבחון את הבקשה (למרות שיש מקרים בהם ניתן הצו ללא תסקיר). פקידת הסעד משוחחת עם האדם ועם כל מי שהיא מוצאת לנכון לדבר אתו (קרובי המשפחה, הגורמים המטפלים). ישנה חובה לשתף פעולה עם פקידת הסעד על פי חוק.
 3. תסקיר פקידת הסעד– פקידת הסעד מגישה תסקיר ובו המלצותיה בנוגע לאפוטרופסות. היא יכולה לכלול המלצות שחורגות מהבקשה. כך למשל יכולה להיות בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש והיא תמליץ על מינוי אפוטרופוס גם לעניינים אישיים.
 4.  דיון – בית המשפט יקיים דיון במקרים בהם עולה מחלוקת בין הצדדים.
 5. החלטה ומתן צו – בסוף ההליך מתקבלת החלטה של בית המשפט. בית המשפט יכול לתת צו למינוי אפוטרופוס על נושא מסוים, על כלל הנושאים, או להחליט שלא למנות אפוטרופוס.

מהם הזכויות שלי בהליך למינוי אפוטרופוס?

 1. הזכות להיות צד להליך –  פעמים רבות ההליך מתנהל מעל ראשו של האדם מבלי שנותנים לו הזדמנות להיות חלק מההליך. חשוב להבהיר כי לכל אדם יש זכות להיות צד פעיל בהליך מינוי אפוטרופוס עבורו.
 2. הזכות לעיין בתסקיר פקידת הסעד ולהגיב עליו – תסקיר פקידת הסעד אמור להימסר לצדדים ולצדדים יש זכות להגיב על התסקיר בפני בית המשפט.
 3. הזכות לדיון  – בית המשפט חייב לשמוע את דעתו של האדם אשר שוקלים למנות לו אפוטרופוס, אם אותו אדם מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו. לצערנו פעמים רבות זכות זו אינה מיושמת.
 4. הרצון שלך צריך להילקח בחשבון בהחלטה – הרצון שלך חשוב בשני נושאים:
 • עצם מינוי האפוטרופוס – יכול להיות שאתה מסכים שימנו לך אפוטרופוס לרכוש אך לא על הגוף.
 • מי ממונה לאפוטרופוס – יכול להיות שאתה מסכים למינוי אפוטרופוס אבל אתה רוצה שזה יהיה ידיד שלך ולא הוריך.

בית המשפט צריך להתחשב ברצונות שלך.

החובות של האפוטרופוס?

ישנו דף מידע מפורט של 'האפוטרופוס הכללי' שמסביר מהן החובות של האפוטרופוס. חפש באינטרנט תחת: "סל טיפול בחסויים – הנחיות לאפוטרופסים". אם האפוטרופוס שלך הוא תאגיד אז יש הוראות מפורטות של האפוטרופוס הכללי לגבי החובות שלו (לחץ כאן). התיקון לחוק כולל פירוט נרחב על החובות של האפוטרופוס.

ביטול או החלפת אפוטרופסות

אדם אשר מינו לו אפוטרופוס יכול להגיש בקשה לבית המשפט לבטל את האפוטרופסות, לצמצם אותה או להחליף אותה.

דוגמאות:

 1. אדם יכול לבקש כי תבוטל האפוטרופסות עליו וכי הוא יהיה עצמאי לחלוטין.
 2. אדם יכול לבקש כי תצומצם האפוטרופסות עליו כך שהוא יישאר עם אפוטרופוס לרכוש אך ללא אפוטרופוס לעניינים אישיים.
 3. אדם יכול לבקש כי חבר קרוב יהיה אפוטרופוס שלו במקום קרוב משפחה.

איך מגישים בקשה כזו?

יש לגשת לבית משפט לענייני משפחה בו נתקבלה ההחלטה על מינוי האפוטרופוס ולהגיש בקשה. הבקשה יכולה להיות בכתב יד והיא צריכה להסביר למה לדעתך צריך לשנות את ההחלטה הקודמת של בית המשפט.

דוגמאות להנמקות:

 1. לא נתנו לי להופיע בדיון בפעם הקודמת, אם בית המשפט היה רואה אותי הוא יכול היה להתרשם שאני לא זקוק לאפוטרופוס.
 2. מאז ההחלטה הקודמת, המצב שלי השתנה, עברתי הליך שיקומי ואני יכול כעת לדאוג לחלק מהעניינים האלה בעצמי.
 3. יכול להיות שאני זקוק לאפוטרופוס על הרכוש אבל אין סיבה שמישהו אחר יקבל החלטה על מקום המגורים שלי או על מקום העבודה שלי ולכן אני מבקש לבטל את האפוטרופוס לעניינים אישיים שלי.

שים לב – כדאי לצרף לבקשה חוות דעת של איש מקצוע (עובד סוציאלי או רופא כגון פסיכיאטר) שמסביר מדוע אתה יכול לדאוג לענייניך ואינך זקוק לאפוטרופוס.

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יבקש מפקידת הסעד להגיש תסקיר ומשלב זה התהליך דומה מאוד לתהליך בקשה למינוי אפוטרופוס.

מה תוקף הפעולות המשפטיות של אדם שמונה לו אפוטרופוס

כפי שציינו בסעיף ההגדרות יש הבדל בין אדם שמונה לו אפוטרופוס לבין פסול דין. לאדם שמונה לו אפוטרופוס יש כשרות משפטית. לכן גם אם ממנים לו אפוטרופוס נותרה לו הכשרות המשפטית. לכן פעולה משפטית שעושה אותו אדם – כגון חתימה על הוראת קבע או רכישת מכשיר אינה מבוטלת אוטומטית.

עם זאת ניתן להיעזר בדיני החוזים כדי לבטל פעולה משפטית אם ניתן לטעון לניצול כלכלי של האדם על ידי גורם אחר.

קישורים שימושיים:

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר – השימוש בטופס זה מיועד לכל המבקש למנות אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו האישיים, הרפואיים או הרכושיים.

הגשת פרטה (דו"ח ראשוני) על ידי אפוטרופוס לענייני רכוש או לכלל ענייני האדם – שירות זה מאפשר לאפוטרופוס לענייני רכוש למלא את חובתו החוקית להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווח ראשוני אודות מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס.

הגשת 'סל מחיה' על ידי אפוטרופוס – שירות זה מאפשר לאפוטרופוס לבקש אישור על תיכנון המסגרת התקציבית החודשית הממוצעת של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס בעזרת טופס "סל מחיה" והמסמכים הנלווים.

הגשת תלונה בעניין הקשור לטיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס – שירות זה מאפשר לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לכל אדם אחר להגיש תלונה על פגיעה בו, על תיפקודו של האפוטרופוס או של גורם אחר (רשות ציבורית, בנק, קופת חולים ועוד).

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף – התערבות רפואית דחופה – השימוש בטופס זה מיועד לכל המבקש למנות אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו הרפואיים לצורך התערבות רפואית דחופה.

הדרכה מקוונת לאפוטרופסים


לקבלת ייעוץ משפטי פנו אלינו עכשיו:

Error: Contact form not found.


דילוג לתוכן