fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

עורך דין להגשת בקשה לצו קיום צוואה

כל המידע הדרוש לצורך הגשת בקשה לרישום צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה הנה בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף.
הבקשה תוגש על ידי הזכאים על-פי הצוואה (הרשומים בצוואה), לאחר פטירת האדם אשר הותיר אחריו את הצוואה.
על המבקשים להיות זכאים על פי הכתוב בצוואה.

לבקשה לצו קיום צוואה יש לצרף צוואה מקורית.
תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש.
ככל ומי מהזכאים על פי הצוואה נפטרו לפני המוריש או אחריו, יש לצרף תעודת פטירה או הוכחת מוות שלהם.
יש לשלוח בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה, הודעה בדבר הגשת הבקשה ולצרף אישור על משלוח ההודעה. או לצרף או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה. הודעה שנשלחה לזוכים על פי הצוואה תכלול העתק של הצוואה.
אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.

לחצו כאן להורדת תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון

הוצאות

תשלום אגרה:
עבור בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – אגרה מופחתת לפתיחת בקשה מקוונת 428 ש"ח.
עבור הוצאות פרסום בעיתון 130 ש"ח.
עבור שליח להפקדת הצוואה המקורית 60 ש"ח.

הבקשה תוגש במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש. לחצו כאן לשירות איתור מחוז מטפל

הבקשה תועבר לפרסום ברשומות ובעיתון ככל שלא ידרשו מסמכים נוספים והבקשה תימצא תקינה.
כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.
במקביל להעברת הבקשה לפרסום, מועברת הבקשה לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא – כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי. במידת הצורך יידרשו מהמבקש הבהרות ו/או פרטים.

אם המוריש ציווה על חלק מנכסיו, יינתן על אותו חלק צו קיום, ועל הנותר – צו ירושה.

מקרים בהם מועברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה: [סעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965]
(1) הוגשה התנגדות לבקשה.
(2) המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך.
(4) האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר.
(5) הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23 לחוק הירושה.
(6) בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25 לחוק הירושה.
(7) על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי.
(8) הרשם לעניני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה

עם קבלת הצו הוא נשלח אוטומטי גם למשרדי ממשלה, לבנקים ולחברות ביטוח ולכן אין צורך להציג את הצו בעת קבלת שירות מגופים אלה.
רשימת הגופים ומשרדי הממשלה העובדים בשיתוף עם רשם הירושה: האגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המיסים, רשות התאגידים, בנקים וחברות ביטוח.

צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.

שכרת טרחת עורך דין מומלץ להגשת בקשה לרישום צו קיום צוואה

שכר טרחת עורך דין להגשת בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה או מינוי מנהל עיזבון, או בקשה משולבת של אלה בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ):
בלי התנגדות – 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,641 ש"ח.
בהתנגדות – השכר הקבוע לעיל, בתוספת 25%.
ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים לעיל – 641 ש"ח.

משרד עורכי דין, משה ישראל, בחיפה, מתמחה, בין היתר, בתחום של צוואות וירושות.
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, או בקשה, שיש לכם בתחומי ההתמחות המשפטיים שלנו.

לייעוץ משפטי או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו:

בטלפון: 04-6772733

או מלאו פרטים בטופס הבא:

  • הפניה הנה ישירות אל עורכי דין ואינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. אנו נחזור אליכם בהקדם. סודיות מובטחת.

Error: Contact form not found.

ספר לנו מה אתה חושב?

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

דילוג לתוכן