fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

פירוק חברה

פירוק חברה לא פעילה ברשם החברות

על פי החוק בישראל גם חברה שאיננה פעילה, כל עוד לא נסגרה בהליך פירוק, חייבת מידי שנה בתשלום אגרת חברות ובהגשת דוחות שנתיים לרשם החברות. החברה ומנהליה באופן אישי עלולים לשאת בעיצומים כספיים וסנקציות נוספות בגין הפרת חובות החברה.

לכן, מומלץ ורצוי לא להשאיר חברה לא פעילה "בחיים".
 
לאחרונה פנו למשרדנו בעלי חברות לא פעילות (חברה מפרת חוק) שקיבלו מרשות התאגידים, מחלקת אכיפה ובקרה, מכתב התראה לפני העברת חובות החברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, הכוונה  לנקיטת הליכי גבייה מצד רשות התאגידים כנגד בעלי המניות בחברה של חוב האגרה השנתית של החברה כלפי הרשות. [ראה תמונה להלן]
 
אם קיבלתם מכתב כזה, נראה שאצא לכם הדרך וכעת אין מנוס אלא לפעול במהירות לחיסול החברה.
בהערת אגב יצוין כי ההתנהלות מול המרכז לגביית קנסות רצופת קשיים, ההתנהלות מולם בבקשות בכתב בלבד, זמן התגובה מעל חודש (במקרה הטוב) וככל הנראה עוד לפני שתצליחו ליצור אתם קשר כבר יהיו עיקולים בחשבונות הבנק שלכם.
 

המסקנה – הקדימו את המאוחר ופעלו כבר עכשיו לחיסול החברה שהשארתם מאחור!

רשות התאגידים - מכתב התראה לפני העברת חובות החברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות
רשות התאגידים – מכתב התראה לפני העברת חובות החברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע להליך של פירוק חברה:

  *

  *

  ישנם שני סוגי פירוק: 1) מרצון 2) על ידי נושים

  כל עוד לחברה אין חובות או יכולה לפרוע חובותיה בפרקי הזמן הקבועים, ההליך יתנהל מול רשות התאגידים/רשם החברות בלבד.

  אם לא ניתן לפעול בדרך של פירוק מרצון יש לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה או להגיש בקשה לפירוק החברה על ידי נושים.

  פירוק וחיסול מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד בעלת כושר פירעון

  ההליך מיועד לחברת יחיד בה יש בעל מניות אחד (אנוש ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור יחיד, כאשר החברה הינה בעלת כושר פירעון ובעלת מעט מאוד נכסים או התחייבויות ואשר באפשרות החברה לבצע מימוש כל נכסיה וסילוק כל התחייבויותיה בתוך 4-6 חודשים.

  בקשת פירוק חברת יחיד מוגשת בטפסים ייחודיים בלבד אשר מוגשים אל רשם החברות בשני שלבים שונים.

  • שלב ראשון – הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות ומינוי מפרק לחברה
  • שלב שני – סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית

  פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פרעון על ידי בעלי המניות

  כאשר החברה מעוניינת להתפרק ויש לה יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים החברה יכולה להתפרק בדרך של פירוק מרצון עם כושר פירעון.

  הליך של פירוק וחיסול חברה על ידי בעלי המניות יבוצע ב- 3 שלבים:

  • שלב ראשון – הגשת תצהיר כושר פירעון 
  • שלב שני – כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק 
  • שלב שלישי – סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית

  בפירוק וחיסול מרצון (גם של חברת יחיד וגם של מספר בעלי מניות) בטרם יושלם הליך החיסול, על החברה להסיר כל שעבוד, משכון לחובת החברה או לטובתה. בנוסף, יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות/ דירקטור/ שותפה בתאגיד אחר.

  פירוק וחיסול מרצון על ידי נושי החברה

  פירוק וחיסול מרצון של חברה ללא כושר פירעון

  כאשר לחברה אין כושר פירעון ובכל זאת מעוניינים לפרקה מרצון, יש ליזום הליך של פירוק מרצון על ידי נושים.

  הפירוק בדרך זו כולל 3 שלבים היררכיים:

  • שלב ראשון  – כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים: זימון אסיפה כללית של בעלי המניות, זימון אסיפת נושים, בחירת מועמד להתמנות לתפקיד מפרק החברה.
  •  שלב שני  – סיום פעולות המפרק ועריכת דו"ח סופי: (לאחר סיום הליך הפירוק על ידי המפרק) על המפרק לערוך דו"ח המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
  • שלב שלישי – אישור הדו"ח הסופי באסיפה הסופית:

  הליך זה מיועד כאשר לחברה אין כושר פרעון ובכל זאת היא מעוניינת לפרק את החברה מרצון, ועליה ליזום פירוק מרצון ע"י נושים.

  לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה בין אמצעות תשלום ו/או בין באמצעות קבלת פטור.

  כל עוד החברה אינה מחוסלת סופית, תמשיך החברה לצבור חובות אגרה (אשר קיומם ימנע השלמת פירוק החברה) לכן בטרם סיום עריכת הדו"ח הסופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה.

  פירוק וחיסול חברה – בבית המשפט המחוזי

  מי רשאי להגיש בקשה לפרוק חברה

  • נושה, בעל מניות ואף החברה רשאים להגיש בקשה למתן צו פירוק לחברה.
  • בעל מניות יוכל להגיש בקשה למתן צו פירוק ובלבד שהיה חבר בחברה לפחות 6 חודשים מתוך 18 החודשים שלפני תחילת הפירוק או שקיבל את המניות בירושה.

  חדלות פירעונה של חברה

  העילה הרווחת ביותר להגשת בקשה למתן צו לפירוקה של חברה היא חוסר יכולתה לפרוע את חובותיה. לפי סעיף 258 לפקודת החברות, חברה תיחשב כחדלת פירעון בהתקיים אחד מאלה:

  1. לחברה חוב כלפי נושה בסכום העולה על 5 ש"ח, שהגיע זמן פירעונו, אשר נמסרה לחברה דרישה לתשלומו מאת הנושה והחברה לא ענתה לדרישה זו תוך 3 שבועות.
  2. צו הוצאה לפועל או צו בית משפט לטובת נושה של החברה שלא קוים.
  3. הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, שאין ביכולתה של החברה לשלם חובותיה, זאת לאחר שהביא בחשבון את כלל התחייבויותיה של החברה (העתידיות והמותנות).
  • בית המשפט קבע לא פעם כי סעד הפירוק הינו סעד דרסטי וניתן לעשותו רק במידה ומוצו כל ההליכים האחרים ולאחר שמוצו כל המאמצים האחרים לגבות את החוב.
  • עילות פירוק נוספות:  הפקודה מונה עילות נוספות בגינן ניתן להגיש בקשה למתן צו פירוק לחברה, אם כי עילות אלה אינן נפוצות והשימוש בהן הוא מאד מצומצם:
  1. החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט.
  2. החברה לא התחילה את עסקיה בתוך שנה מיום שהתאגדה או הפסיקה את פעילותה למשך שנה.
  3. בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק.

  השאירו פרטים לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע להליך של פירוק חברה:

   *

   *

   דילוג לתוכן