fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

בקשת נושה לפשיטת רגל

משרדנו מגיש בקשות לצו כינוס ופשיטת רגל של חייבים בשם הנושים, אנו עוקבים אחר ביצועו של ההליך עד סופו ודואגים לקבלת הכספים מקופת הכינוס

החל מספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש המחליף את פקודת פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רק בקשות לפשיטת רגל שהוגשו לפני ה-15.09.2019 ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל.

המידע בעמוד זה רלוונטי לחוק הישן בלבד !!!

המקצועיות שלנו – השקט שלך ! לפרטים ומידע השאר פרטים ונציג משרדנו יצור עמך קשר תוך זמן קצר ⇐

הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה.
סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1980, מפרט מהם מעשי פשיטת הרגל, שעל יסודם אפשר לנקוט בהליכי פשיטת רגל נגד חייב וביניהם העברת מרמה, התחמקות מנושים, עיקול נכס מנכסי החייב ומכירתו במסגרת ההוצאה לפועל, הודעת החייב על הפסקת תשלום החוב, בקשת החייב להכריזו כפושט רגל ואי הענות להתראת פשיטת רגל.
נושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב רק בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 7 לפקודה, וביניהם הדרישה שגובה החוב שחב החייב לנושה לא יפחת מסך של 87,400 ש"ח, שהחוב יהיה סכום קצוב בכסף, שמעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חודשים לפני הגשתה, ושקיימת זיקת מגורים או זיקה עסקית בין החייב למדינת ישראל.

התראת פשיטת רגל:

התראת פשיטת רגל היא התראה ששולח נושה לחייב (לאחר אישור בית המשפט) ובה הוא נדרש לשלם את חובו לנושה, בהתאם לפסק דין חלוט או להתפשר עליו להנחת דעתו של הנושה או של בית המשפט.

התנגדות להתראה:

הנושה רשאי להתנגד להתראה או להסכים לה.

תנאים מצטברים להגשת הבקשה ע"י הנושה:

  1. החוב שחב החייב לנושיו, בסך של לפחות 86,529 ₪.
  2. החוב הוא סכום קצוב.
  3. החייב ביצע מעשה פשיטת רגל, תוך 3 חודשים מהגשת הבקשה.
  4. מקום מושבו בישראל.

מהו מעשה פשיטת רגל?

  1. העברת מרמה של נכסים.
  2. עזיבת הארץ למטרת התחמקות מנושים.
  3. עיקול נכסי החייב ומכירתם בהוצאה לפועל.
  4. בקשת החייב לפשיטת רגל.
  5. הודעת חייב לנושה על הפסקת תשלום חובו.
  6. אי מילוי אחר התראת פשיטת רגל.
דילוג לתוכן