כניסת לקוחות

מדריך להגשת תביעת חוב בהליך חדלות פרעון

משרד עורכי דין משה ישראל מתמחה בדיני חדלות פירעון ומספק ליווי משפטי מקצועי לנושים המעוניינים להגיש תביעת חוב ולממש את זכויותיהם. במדריך זה נסביר בשפה פשוטה את תהליך הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון, חשיבותו של ייצוג משפטי, סוגי תביעות החוב השונים והדגשים מיוחדים עבור תביעות מזונות ותביעות חוב עובדים.

מהי תביעת חוב בהליך חדלות פירעון?

כאשר אדם או חברה נקלעים לקשיים כלכליים חמורים, הם עשויים לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת הליך זה, החייב מבקש מבית המשפט להכריז עליו כפושט רגל או להגיע להסדר עם נושיו. תביעת חוב היא הדרך של הנושה (הצד שלו חייבים כסף) להודיע לממונה על הליכי חדלות פירעון ולנאמן שמונה על ידי בית המשפט על החוב המגיע לו, ולתבוע את חלקו מנכסי החייב.

מתי צריך להגיש תביעת חוב?

חשוב להגיש תביעת חוב בהקדם האפשרי, לאחר שנודע לך על פתיחת הליך חדלות פירעון נגד החייב. על פי סעיף 210 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המועד האחרון להגשת תביעת חוב הוא בתוך שישה חודשים מיום פרסום ההודעה על פתיחת ההליכים. יחד עם זאת, הנאמןוב אם מצא כי מתקיימות נסיבות שבשלהן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה במועד וכי מן הצדק לעשות כן, בהתחשב בין השאר בשלב בהליך שבו הוגשה הבקשה. איחור בהגשת התביעה עלול לפגוע בזכויותיך כנושה.

כדי שתביעת החוב תהיה תקפה, עליה לעמוד במספר תנאים:

 • הגשת התביעה במועד: כאמור, יש להגיש את התביעה בתוך שישה חודשים מיום פרסום ההודעה על פתיחת ההליכים, אלא אם הנאמן מאריך את המועד.
 • פירוט החוב: התביעה צריכה לפרט את סכום החוב, את מקורו ואת כל הפרטים הרלוונטיים לגביו.
 • צירוף מסמכים תומכים: יש לצרף לתביעה את כל המסמכים התומכים בחוב, כגון חוזים, חשבוניות, פסקי דין וכדומה.
 • אימות התביעה: התביעה צריכה להיות מאומתת בתצהיר חתום על ידי הנושה או על ידי בא כוחו.

סוגי תביעות חוב

ישנם מספר סוגים של תביעות חוב, בהתאם למקור החוב:

 • תביעת חוב רגילה: תביעה בגין חוב כספי רגיל, כגון חוב על פי חוזה או הלוואה.
 • תביעת חוב מובטחת: תביעה בגין חוב המובטח בשעבוד, כגון משכנתא או שעבוד על רכב.
 • תביעת חוב מזונות: תביעה בגין חוב מזונות. תביעות מזונות זוכות לעדיפות על פני תביעות חוב אחרות.
 • תביעת חוב עובדים: תביעה בגין חוב שכר עבודה, פיצויי פיטורים או זכויות סוציאליות אחרות. תביעות חוב עובדים זוכות לעדיפות על פני תביעות חוב רגילות, אך לא על פני תביעות מזונות.

תביעת חוב מזונות

תביעת חוב מזונות היא תביעה בגין חוב מזונות המגיע לילד או לבן זוג. תביעות מזונות זוכות לעדיפות על פני תביעות חוב אחרות, כלומר, הן ישולמו לפני תביעות חוב אחרות, גם אם הן הוגשו מאוחר יותר.

תביעת חוב עובדים

תביעת חוב עובדים היא תביעה בגין חוב שכר עבודה, פיצויי פיטורים או זכויות סוציאליות אחרות. תביעות חוב עובדים זוכות לעדיפות על פני תביעות חוב רגילות, אך לא על פני תביעות מזונות.

החשיבות בעורך דין מנוסה בתחום חדלות הפירעון להגשת תביעת חוב: עורך דין שבקיא בתחום יוכל לסייע לך בכל שלבי ההליך, החל מהכנת התביעה ועד לייצוגך בפני הנאמן ובית המשפט ובכך למקסם את הכרעת הנאמן בתביעת החוב וכפועל יוצא, קבלת אחוז דיבידנד גבוה יותר מהכספים שיוותרו לחלוקה לנושים.

 

עורך דין חדלות פירעון יכול:

 • לוודא שתביעת החוב שלך עומדת בכל הדרישות: עורך הדין יבדוק את התביעה שלך ויוודא שהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים ושהיא מוגשת במועד.
 • לייצג אותך בפני הנאמן: עורך הדין ייצג אותך בפני הנאמן, ויפעל להבטיח שתביעת החוב שלך תאושר במלואה.
 • לייצג אותך בבית המשפט: במידת הצורך, עורך הדין ייצג אותך בבית המשפט, ויפעל להגן על זכויותיך כנושה.
 • לנהל משא ומתן עם החייב: עורך הדין יכול לנהל משא ומתן עם החייב, ולנסות להגיע להסדר תשלומים שיהיה מקובל על שני הצדדים.

 

כתבו לנו

התקשרו אלינו..

נשמח לקבל את פנייתכם, עו"ד במשרדנו זמין לקבל את שיחתכם. בהיעדר מענה נעשה מאמץ לחזור אליכם בהקדם.
חייג

רשומות נוספות באותו נושא

בקשה להפחתת צו תשלומים בהליך חדלות פירעון: מדריך

בקשה להפחתת צו תשלומים בהליך חדלות פירעון מאפשרת לחייבים להקטין את התשלום החודשי במקרה של
קרא/י עוד…

מחשבון לחישוב שכר טרחה של נאמן בהליך חדלות פרעון

מחשבון זה מאפשר לחייבים ולנושים לחשב את שכר הטרחה של הנאמן בהליך חדלות פירעון ושיקום
קרא/י עוד…

מחשבון תשלום חודשי בהליך חדלות פרעון

באמצעות מחשבון זה ניתן להזין נתונים לצורך חישוב גובה צו התשלומים החודשי בהליך חדלות פרעון
קרא/י עוד…

מדריך להגשת תביעת חוב בהליך חדלות פרעון

במדריך זה נסביר בשפה פשוטה את תהליך הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון, חשיבותו של
קרא/י עוד…