כניסת לקוחות

מחשבון תשלום חודשי בהליך חדלות פרעון

במחשבון זה ניתן לבצע חישוב של גובה צו התשלומים החודשי שתידרשו לשלם בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

המחשבון יבצע עבורכם חישוב בהתאם לנוהל אמות מידה לחישוב התשלום החודשי שפורסם על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

[נוהל מעודכן ליום 23.05.2024]

נוהל זה קובע את אופן חישוב התשלום החודשי שחייבים בהליך חדלות פירעון צריכים לשלם לקופת הנשייה, בהתאם להכנסתם והוצאותיהם. מטרת הנוהל היא להבטיח אחידות ושוויון בין חייבים, תוך התחשבות בנסיבותיהם האישיות. הנוהל מגדיר את המונח "דמי מחיה" ואת העקרונות המנחים לקביעת גובה התשלומים, ומפרט את המודל לחישוב התשלום החודשי. המודל לוקח בחשבון את ההכנסה הפנויה של התא המשפחתי (הכנסות בניכוי הוצאות והסכום הבסיסי לקיום), ומחלק אותה בין החייב לבן/בת הזוג בהתאם לחלקם היחסי בהכנסה. התשלום החודשי של החייב הוא מחצית מחלקו היחסי בהכנסה הפנויה, במטרה לאפשר את שיקומו הכלכלי.

לאחר שתמלאו את הנתונים המערכת תשלח לכתובת המייל שהזנתם מסמך PDF עם התוצאות והפניה לסעיפי הנוהל הרלוונטיים.

תוכלו להיעזר במסמך שתקבלו לצורך השוואה לצו התשלומים שנקבע לכם ולצורך הגשת פניה לממונה להתאמת גובה צו התשלומים בהתאם לנוהל. (למידע נוסף על הגשת בקשה להפחתת גובה צו התשלומים לחצו כאן)

המחשבון לא רלוונטי לתיקים שנקבע בהם צו תשלומים 0 ובכל מקרה, תמיד יש התאמות וכל מקרה לגופו!

השימוש במחשבון זה הינו על אחריות המשתמש בלבד ואין לראות באמור מעין ייעוץ משפטי כזה או אחר, כל מקרה לגופו על פי נתוני התיק. אין האתר מתחייב לעדכון הנתונים בזמן אמת ויש לוודא נכונות המידע בטרם השימוש במחשבון.

מחשבון תשלום חודשי בהליך חדלות פרעון

מחשבון תשלום חודשי בהליך חדלות פרעון

נא למלא מספר טלפון ב-10 ספרות ללא מקף לכתובת זו ישלחו התוצאות

תוצאות החישוב:

הסבר למושגים במחשבון

תא משפחתי

לצורך חישוב התשלום החודשי, "התא המשפחתי" כולל את החייב, בן/בת הזוג ומי שפרנסתם על החייב (למשל ילדים עד גיל 21 או ילדים עם מוגבלויות התלויים בחייב כלכלית, או קרובי משפחה אחרים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם). [סעיף 15.2 לנוהל]

הכנסה נטו

ההכנסה נטו של התא המשפחתי היא סך כל ההכנסות החודשיות של כל אחד מבני התא המשפחתי, בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וניכויים חובה אחרים. [סעיף 15.3.1 לנוהל]

הכנסה נוספת

בנוסף להכנסה מעבודה, "הכנסה נוספת" יכולה להיות הכנסה מקצבאות, דמי שכירות, דמי מזונות, או כל מקור הכנסה אחר שאינו הכנסה מעבודה. [סעיף 15.3 לנוהל]

הכנסה משכירות

הכנסה המתקבלת מהשכרת נכס, כגון דירה או חנות. [סעיף 15.3 לנוהל]

הכנסה מקצבאות ביטוח לאומי

קצבאות שונות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, כגון קצבת נכות, קצבת זקנה, קצבת שארים וכו'. [סעיף 15.3 לנוהל]

הכנסה מדמי מזונות

הכנסה המתקבלת כדמי מזונות, אשר נפסקו על ידי בית המשפט או בהסכם בין הצדדים. [סעיף 15.3 לנוהל]

הוצאות מיוחדות

הוצאות חריגות שאינן חלק מהוצאות המחיה הרגילות, כגון הוצאות רפואיות חיוניות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי, הוצאות נסיעה לעבודה, עלויות טיפול בילדים, או עלויות בגין צהרונים. [סעיף 15.4.1 לנוהל]

צו תשלומים של בן/בת הזוג

צו שניתן על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במסגרת הליך חדלות פירעון של בן/בת הזוג, הקובע את גובה התשלומים החודשיים שעל בן/בת הזוג לשלם לקופת הנשייה. [סעיף 16.3 לנוהל]

קישורים חיצוניים באותו נושא

נוהל אמות מידה לחישוב התשלום החודשי שעל החייב לשלם לקופת הנשייה עם מתן הצו לפתיחת הליכים למשך תקופת הביניים ועד למתן הצו לשיקום כלכלי.

https://www.gov.il/he/pages/standards-monthly-payment

עתירה שהגישה התנועה לחופש מידע כנגד המוסד לביטוח לאומי בעניין קוד מקור של המחשבון שפעל באתר ובמסגרתו ניתן היה לחשב את "חישוב הוצאות מחיה בכבוד"

מהי נוסחת החישוב של הביטוח הלאומי לסכום המינימלי הנדרש ל"מחייה בכבוד"

ראו טיוטת תקנות שלא קרה איתם כלום עד עד היום –

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הוראות לעניין דרך חישוב דמי מחיה בהליכי חדלות פירעון לגבי חייב שהוא יחיד), התשפ"ב-2022

מאמר מתוך הבלוג של מרכז מינרבה לזכויות האדם המדבר על הזכות לקיום בכבוד בחוק חדלות פירעון – התקנות החסרות.

יישום חוק חדלות פירעון כפגיעה בזכות לקיום מינימלי בכבוד

 

 • הגבלת אחריות
  המידע והתחשיבים המוצגים באתר זה בנוגע לגובה צו תשלומים בהליך חדלות פירעון נועדו למטרות כלליות בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. השימוש במידע זה נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 • דיוק המידע
  אנו עושים כל מאמץ לספק מידע מדויק ועדכני, אך אין אנו יכולים לערוב לכך שהמידע והתחשיבים באתר יהיו חפים מטעויות או שלמים בכל עת. המשתמש נדרש לוודא את המידע עם אנשי מקצוע מתאימים בטרם קבלת החלטות על בסיסו.

 • ייעוץ משפטי אישי
  המידע והתחשיבים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי המותאם אישית לצרכי המשתמש. למען הבטחת התוצאה המשפטית הטובה ביותר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מוסמך בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 • סייגים ואי-התחייבות
  אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד שנגרמו כתוצאה מהשימוש במידע או בתחשיבים המוצגים באתר, בין אם מדובר בנזק ישיר, עקיף, נלווה או תוצאתי. המשתמש משחרר את בעלי האתר, עובדיו, נציגיו או כל גורם אחר הקשור לניהול האתר מאחריות משפטית כלשהי.

 • הפנייה למקורות נוספים
  ככל שישנם ספקות או שאלות בנוגע להליך חדלות פירעון ולגובה צו תשלומים, מומלץ לעיין בסעיפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, ולהתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.