כניסת לקוחות

I am a heading

תקנון ותנאי שימוש

ברוך הבא לאתר הבית של עורך הדין משה ישראל, אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר ונשמח לעמוד לשירותך.

כל המידע המצוי באתר www.im-law.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר המשרד") הנו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי בשום אופן!.

תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד וחלים על כל התכנים המצויים באתר המשרד. למען הסר כל ספק, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש המופעים לעיל עליך לצאת מיד מאתר המשרד ובמידת הצורך להשאיר הודעתך למשרד באמצעות לשונית "צור קשר".

תנאים כלליים

השימוש באתר

הגבלת רשות השימוש באתר

המידע באתר

שימוש בפרטי הגולש

איסור שימוש בלתי חוקי, מפריע או מזיק

 תכנים באתר של צדדים שלישיים

הגבלת אחריות ופרטיות

* אין המשרד אחראי על המידע המפורסם מטעמו באזורים השונים באתר, לרבות נכונותו, דיוקו, או שלמותו.
*כל הזכויות שמורות, משה ישראל משרד עורכי דין 2023 © All rights reserved, Moshe Israel Law Office*