fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

גביית דמי מזונות

אשה שקיבלה פסק דין למזונות או החלטה בדבר מזונות זמניים, והחייב בתשלום המזונות אינו משלם את הסכום שנפסק לזכותה, יכולה לפעול בשתי דרכים:

1. לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל דרכו את דמי המזונות. בכפוף לעמידה בתנאים שיפורטו בהמשך.

2. לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין למזונות ולפתוח תיק במסלול מזונות או באמצעות עורך דין מומחה לגביית דמי מזונות.

יש לדעת, כי ישנם מצבים שבהם הזכאות לקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי היא חלקית, כך שאת יתרת המזונות ניתן יהיה לגבות דרך לשכת ההוצאה לפועל. כמו-כן ישנם מצבים שבהם כלל אין זכאות לקבל מזונות באופן ישיר מהמוסד לביטוח לאומי. גם במקרים אלו, הדרך לגביית המזונות תעבור בלשכת ההוצאה לפועל.

קבלת דמי מזונות דרך מוסד לביטוח לאומי

הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות – הסכום הנמוך מביניהם.

גביית דמי מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

גביית דמי מזונות במסלול המהיר של לשכת ההוצאה לפועל

גביית דמי מזונות מאדם שנמצא בהליכי פשיטת רגל

קריאה נוספת:

היבטים בגביית חוב מזונות באמצעות הליכי הוצאה לפועל

מאמר מיום 24/11/2013, פורסם באתר של האגף לסיוע משפטי – עיתון מקוון – "עת סיוע" גיליון מספר 3, חורף תשע"ד, נכתב על ידי עו"ד שחר קטוביץ, רשם הוצאה לפועל לשעבר בירושלים.

מידע בנוגע למזונות באתר הביטוח הלאומי

דילוג לתוכן