fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

ייצוג חייבים בהוצאה לפועל

למשרדנו מומחיות וניסיון רב בייצוג חייבים אל מול רשות האכיפה והגבייה, תחום זה הנו תחום העיסוק העיקרי של המשרד.

ישנם מספר אפשרויות העומדות בפני חייבים המבקשים פתרון שאינו נקודתי לבעיה ספציפית, אלא מעוניינים למצוא דרך לסיים עם החובות בצורה היעילה, המהירה והזולה ביותר עבורם.

היוועצות עם עורך דין הוצאה לפועל ובחירת דרך הפעולה המתאימה עבור כל חייב הנה קריטית ומכרעת בטרם נוקטים בפעולה כלשהי!

להלן האפשרויות העומדות בפני חייבים:

איחוד תיקים בהוצאה לפועל – למטרת עיכוב הליכים פוגעניים בלבד, לכשעצמו בדרך כלל אינו מהווה פתרון שמוביל ליציאה מהחובות.

הסדרי חובות "שקטים" – מול כל נושה באופן פרטני.

הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל – ללא הכרזה על פשיטת רגל.

הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים – מתבצע בהוצאה לפועל ומיועד לעומדים בתנאי סף, מומלץ רק לאחר קבלת ייעוץ פרטני ומקיף.

פשיטת רגל – מומלץ בהיקפי חוב גדולים וגם כאסטרטגיה לצורך הגעה להסדר. מומלץ גם כאשר ישנו הליך פוגעני אותו רוצים לעכב במהרה.

הסדר נושים במסגרת הליך פשיטת רגל – לאחר קבלת צו כינוס.

על מנת להחליט מהי הדרך הטובה ביותר להשגת המטרה הרצויה חשוב להיוועץ עם עו"ד המתמחה בייצוג חייבים וזאת על מנת לגבש אסטרטגיה שתתאים ליכולתו הכלכלית של אותו חייב ולמצבו האישי.

ההליכים העומדים לטובת החייב:

אדם שהוגש כנגדו פסק דין או שטר בהליכי הוצאה לפועל יכול לנקוט במספר הליכים.

התנגדות לביצוע שטר – ישנם שטרות שאינם בני ביצוע. כך, למשל, ניתן להעלות טענת כישלון תמורה מלא כלפי צד ישיר לשטר (אדם שרכש סחורה, שילם עבורה בהמחאה ולא קיבל אותה, יכול לטעון כי אין עליו לפרוע את ההמחאה, אם הוא הוגש באופן ישיר על ידי ספק הסחורה ולא הוסב לצד ג'). במקרה של הגשת התנגדות מעוכבים לרוב הליכי ההוצאה לפועל עד בירור העניין בתחילה אצל רשם בית המשפט, ולאחר מכן אם נראה שיש ממש בהתנגדות, על ידי בית המשפט המוסמך.

טענת פרעתי – כנגד פסק דין ניתן להעלות טענת "פרעתי". שלא כמובן מפירוש מילולי של הטענה, אין המדובר בטענה לפרעון חוב, אלא בטענה לכל מצב עניינים העומד לטובת החייב לאחר מתן פסק הדין. למשל טענה כי החוב נפרע, הנכס נמסר, הזוכה מחל על החוב, וכיוצא בזה. בטענה זו דן רשם ההוצאה לפועל, ובמסגרת זו תפקידו אינו מנהלי כי אם שיפוטי.

איחוד תיקים  אדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

חייב מוגבל באמצעים – חייב המודיע כי אינו יכול לשלם את החוב בתוך פרק זמן הקבוע בחוק (בין שנתיים לארבע שנים לפי סכום החוב) יכול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים. חייב זה עובר הליך של חקירת יכולת בידי רשם ההוצאה לפועל, הקובע צו תשלומים, שיכול להביא לפריסת החוב לתשלומים קטנים במשך שנים רבות. חייב כזה מוגן בפני הליכי הוצאה לפועל כגון עיקולים וצווי הבאה כל עוד הוא משלם את הסכום החודשי. עם זאת, חייב כזה אינו יכול לצאת מן הארץ, נחשב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, אינו יכול לעשות שימוש בכרטיס אשראי, ומנוע מלנהל חברה. חשוב לדעת שעדיין ניתן לעקל ולממש לחייב נכסים שנמצאו ועל שמו.

עו"ד הוצאה לפועל מטפל בין היתר, בבקשות הבאות בייצוג חייבים מול הוצאה לפועל :

 • בקשה לעיכוב הליכים

 • בקשה לאיחוד תיקים 3%

 • בקשה לפתיחת תיק איחוד מוגבל באמצעים

 • בקשה לביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים

 • בקשה לביטול הגבלות

 • בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

 • בקשה לביטול עיקול חשבון עו"ש

 • בקשה לביטול עיקול מיטלטלין/הוצאת מיטלטלין

 • בקשה לביטול עיקול משכורת

 • בקשה לביטול עיקול רכב

 • בקשה לדחיית הצגת מסמכים

 • בקשה להצגת מסמכים בעקבות החלטת רשם

 • בקשה להקטנת חוב

 • התנגדות לביצוע שטר

 • בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 • בקשה להתנגדות לביצוע תובענה

 • בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע תובענה

 • בקשה לחקירת יכולת

 • בקשה לטענת פרעתי

 • בקשה ליישום החלטת בית משפט מחוזי בנושא פשיטת רגל

 • בקשה לסגירת תיק

 • בקשה לביטול פינוי

 • בקשה לעיכוב פינוי

 • בקשה לשינוי הסדר תשלומים

 • הגשת תגובה להחלטה

 • התייצבות לביטול הגבלות במסגרת ימי ההתראה לפני כניסת ההגבלות לתוקף

 • בקשה להפטר לחייב מוגבל באמצעים
דילוג לתוכן