איחוד תיקים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל – 3%

אדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

את הבקשה לנושא איחוד תיקים יש להגיש בלשכת הוצאה לפועל שבה מרבית התיקים של החייב.

אולם, כאשר מרבית הזוכים ביקשו כי תיק האיחוד יפתח בלשכה אחרת אזי ראש ההוצאה לפועל יכול להורות אחרת.

חשוב לזכור כי חייב רשאי להגיש אך ורק בקשה אחת לאיחוד תיקים. החייב יכול להגיש בקשה נוספת אם הראה כי חל שינוי יסודי בנסיבות המצדיק הגשת בקשה חוזרת.

תנאים להגשת בקשת איחוד תיקים

  • החייב צירף תצהיר לאימות העובדות בבקשתו.
  • עם הגשת הבקשה החייב שילם סך של 3% מסך כל החובות כנגדו.
  • החייב ישלם 3% מסך חובותיו מידי חודש עד להחלטה בבקשת האיחוד אלא אם ראש ההוצאה לפועל יורה אחרת.
עם הגשת בקשת האיחוד יינתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.
רשם ההוצל"פ יאשר את איחוד התיקים לאחר שיקיים חקירת יכולת לחייב, ויתרשם כי החייב יכול לפרוע את כלל חובותיו בפרקי הזמן הבאים:
  1. תוך שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים;
  2. תוך 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;
  3. תוך 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.

תוצאות הגשת בקשה לאיחוד תיקים

  1. צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  2. ההליכים שננקטו כנגד החייב, עד לאיחוד התיקים, אינם מתבטלים, אולם רשם ההוצל"פ רשאי להורות על השהייתם.
  3. גם במסגרת האיחוד ניתן להורות על הטלת עיקולים ומימושם.

משרד עורכי דין משה ישראל ושות' עומדים לרשותך בכל עת. אנו נשמח לסייע לך לשים סוף לחובות, להגיע לאיחוד תיקים בלשכת ההוצל"פ, על מנת שתוכל להשיב את השקט הנפשי לחייך. אל תהססו לחייג אלינו, להפגש ולהתייעץ בכל עת!