fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בין אם נפתחו כנגדכם לאחרונה מספר תיקים בהוצאה לפועל ובין אם יש לכם כבר תיקים בהוצאה פועל זמן רב, הדרך לעכב הליכי גבייה פוגעניים ולבטל עיקול משכורת אצל המעסיק ו/או עיקול בחשבון הבנק הינה בהגשת בקשה לצו תשלומים [סעיף 7א לחוק ההוצאה לפועל] או בקשה לאיחוד תיקים לפי פרק ז'3 לחוק ההוצאה לפועל כאשר מדובר בשני תיקים או יותר.

חשוב לדעת שכיום, לאחר שנכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בוטל בחוק ההוצאה לפועל פרק ז'1 ולא ניתן להכריז עוד על חייב מוגבל באמצעים. [סעיף 69י1 לחוק ההוצאה לפועל]

המשמעות של ביטול חייב מוגבל באמצעים בחוק ההוצאה לפועל הינה שנקלחה מרשם ההוצאה לפועל הסמכות לקבוע איחוד תיקים לחייב תוך קביעת תשלום חודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב. זאת לאחר שנערכה לו חקירת יכולת בין אם בדיון בפני רשם ההוצאה לפועל או בהגשת בקשה בצירוף שאלון חקירת יכולת.

כיום, במסגרת צו לאיחוד תיקים שניתן לבקשת חייב, יקבע צו תשלומים חודשי לפי פריסה של מלוא החוב ל-3 שנים אם סכום החוב לא עולה על 100,000 ש"ח ול-4 שנים אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח. [סעיף 7א1 לחוק ההוצאה לפועל]

למי זה מתאים?

איחוד תיקים בהוצאה לפועל מתאים לאדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים. באפשרותו לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

את הבקשה לנושא איחוד תיקים יש להגיש בלשכת הוצאה לפועל שבה מרבית התיקים של החייב.

אולם, כאשר מרבית הזוכים ביקשו כי תיק האיחוד יפתח בלשכה אחרת אזי ראש ההוצאה לפועל יכול להורות אחרת.

חשוב לזכור כי חייב רשאי להגיש אך ורק בקשה אחת לאיחוד תיקים. החייב יכול להגיש בקשה נוספת אם הראה כי חל שינוי יסודי בנסיבות המצדיק הגשת בקשה חוזרת.

איחוד תיקים בהוצאה לפועל – 3%

אדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

את הבקשה לנושא איחוד תיקים יש להגיש בלשכת הוצאה לפועל שבה מרבית התיקים של החייב.

אולם, כאשר מרבית הזוכים ביקשו כי תיק האיחוד יפתח בלשכה אחרת אזי ראש ההוצאה לפועל יכול להורות אחרת.

חשוב לזכור כי חייב רשאי להגיש אך ורק בקשה אחת לאיחוד תיקים. החייב יכול להגיש בקשה נוספת אם הראה כי חל שינוי יסודי בנסיבות המצדיק הגשת בקשה חוזרת.

 

תנאים להגשת בקשת איחוד תיקים

  • החייב צירף תצהיר לאימות העובדות בבקשתו.
  • עם הגשת הבקשה החייב שילם סך של 3% מסך כל החובות כנגדו.
  • החייב ישלם 3% מסך חובותיו מידי חודש עד להחלטה בבקשת האיחוד אלא אם ראש ההוצאה לפועל יורה אחרת. [סעיף 74ו.(3) לחוק ההוצאה לפועל]
עם הגשת בקשת האיחוד יינתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.
רשם ההוצל"פ יאשר את איחוד התיקים לאחר שיקיים חקירת יכולת לחייב, ויתרשם כי החייב יכול לפרוע את כלל חובותיו בפרקי הזמן הבאים:
  1. תוך שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים;
  2. תוך 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;
  3. תוך 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.
 

תוצאות הגשת בקשה לאיחוד תיקים

  1. צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  2. ההליכים שננקטו כנגד החייב, עד לאיחוד התיקים, אינם מתבטלים, אולם רשם ההוצל"פ רשאי להורות על השהייתם.
  3. גם במסגרת האיחוד ניתן להורות על הטלת עיקולים ומימושם.

משרד עורכי דין משה ישראל ושות' עומדים לרשותך בכל עת. אנו נשמח לסייע לך לשים סוף לחובות, להגיע לאיחוד תיקים בלשכת ההוצל"פ, על מנת שתוכל להשיב את השקט הנפשי לחייך. אל תהססו לחייג אלינו, להפגש ולהתייעץ בכל עת!

גכעכגיעכג

גכעכעשגכד

דילוג לתוכן