מחיקת חובות בהוצאה לפועל – הפטר לחייב מוגבל באמצעים

הפטר לחייב מוגבל באמצעים – הוראת שעה חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס 47 והוראת שעה) התשע"ה–2015. הוראות החוק יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום 6/9/2015, כלומר בקשה להפטר לחייב מוגבל באמצעים ניתן להגיש עד ליום 6/9/2018 !!! [מעודכן אוגוסט 2015] "חוב" חוב פסוק וכן כל חוב שהוא "חוב בר-תביעה": חוב … המשך לקרוא מחיקת חובות בהוצאה לפועל – הפטר לחייב מוגבל באמצעים