שטר חוב לשכירות

דוגמא להורדה שטר חוב לשכירות – בטוחה לבעל נכס אל מול שוכר