כניסת לקוחות

תומך בקבלת החלטות

שתפו עם חברים

מבוא

קבלת החלטות נתמכת היא גישה חדשנית ומתקדמת בתחום המשפט והרווחה, המציעה חלופה לאפוטרופסות ומאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לקבל החלטות משמעותיות בחייהם, בסיוע ובליווי של תומכים. גישה זו, המבוססת על עקרונות של כבוד האדם, אוטונומיה והשתתפות, צוברת תאוצה בשנים האחרונות בישראל ובעולם, ומעוררת עניין רב בקרב אנשי מקצוע, משפחות ואנשים עם מוגבלויות.

רקע

בעבר, כאשר אדם לא היה מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי בשל מוגבלות נפשית, קוגניטיבית או גופנית, הדרך היחידה לסייע לו הייתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. אפוטרופסות היא הליך משפטי שבו בית המשפט ממנה אדם אחר (קרוב משפחה, עורך דין או עובד סוציאלי) לקבל החלטות בשמו של האדם המוגבל, בכל תחומי החיים או בחלקם.

אפוטרופסות, על אף היותה כלי חשוב במקרים מסוימים, מעוררת קשיים ואתגרים רבים. היא עלולה לפגוע בזכויותיו של האדם המוגבל, להגביל את חירותו ולקחת ממנו את השליטה על חייו. בנוסף, היא עלולה ליצור תלות באפוטרופוס ולהוביל לניצול לרעה של כוח.

כמענה לקשיים אלה, התפתחה גישת קבלת ההחלטות הנתמכת, המדגישה את זכותו של כל אדם, ללא קשר למידת המוגבלות שלו, להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לחייו. גישה זו מעודדת את האדם המוגבל לקבל החלטות באופן עצמאי ככל האפשר, בסיוע ובליווי של תומכים, תוך שמירה על כבודו וזכויותיו.

עקרונות קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת מושתתת על מספר עקרונות יסוד:

  1. כבוד האדם ואוטונומיה: כל אדם, ללא קשר למידת המוגבלות שלו, הוא בעל זכות לקבל החלטות הנוגעות לחייו. יש לכבד את רצונותיו, העדפותיו וערכיו.

  1. הנחת היכולת: יש להניח שכל אדם מסוגל לקבל החלטות, גם אם הוא זקוק לתמיכה. יש לספק לו את התמיכה הדרושה כדי לממש את יכולתו.

  1. השתתפות: יש לעודד את האדם המוגבל להשתתף באופן פעיל בקבלת ההחלטות, בהתאם ליכולותיו. יש להקשיב לו, להסביר לו את האפשרויות העומדות בפניו ולכבד את החלטותיו.

  1. תמיכה מותאמת אישית: יש להתאים את סוג התמיכה לצרכים הייחודיים של כל אדם. התמיכה יכולה לכלול סיוע בהבנת המידע, בהערכת האפשרויות, בביטוי הרצון ובקבלת ההחלטה.

  1. הגנה מפני ניצול לרעה: יש להגן על האדם המוגבל מפני ניצול לרעה, השפעה בלתי הוגנת או כפייה.

יישום קבלת החלטות נתמכת בישראל

בישראל, קבלת החלטות נתמכת מעוגנת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ובתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התשע"ו-2016.

כדי למנות תומך בקבלת החלטות, על האדם המעוניין בתמיכה (הנקרא "מקבל החלטות") לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש למנות אדם אחר לתפקיד "תומך בקבלת החלטות". בית המשפט יבחן את הבקשה ויחליט אם למנות תומך, בהתאם למבחנים הקבועים בחוק.

התומך בקבלת החלטות יכול להיות קרוב משפחה, חבר, עורך דין או כל אדם אחר שהמקבל החלטות בוטח בו. תפקידו של התומך הוא לסייע למקבל החלטות לקבל החלטות בתחומים שבהם הוא מתקשה, בהתאם לעקרונות קבלת החלטות נתמכת.

יתרונות קבלת החלטות נתמכת

לקבלת החלטות נתמכת ישנם יתרונות רבים על פני אפוטרופסות:

  • שמירה על כבוד האדם ואוטונומיה: קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם המוגבל לשמור על כבודו וחירותו, ולהשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות הנוגעות לחייו.

  • העצמה: קבלת החלטות נתמכת מעצימה את האדם המוגבל ומחזקת את תחושת המסוגלות שלו.

  • גמישות: קבלת החלטות נתמכת היא גישה גמישה שניתן להתאים אותה לצרכים הייחודיים של כל אדם.

  • מניעת תלות: קבלת החלטות נתמכת מונעת את התלות באפוטרופוס ומעודדת את האדם המוגבל לפתח עצמאות.

אתגרים בקבלת החלטות נתמכת

לצד היתרונות, קבלת החלטות נתמכת מעוררת גם אתגרים:

  • מודעות: רבים עדיין אינם מודעים לגישה זו ורואים באפוטרופסות את הפתרון היחיד לאנשים עם מוגבלויות.

  • הכשרה: יש צורך להכשיר אנשי מקצוע ותומכים בקבלת החלטות נתמכת, כדי להבטיח שהגישה תיושם באופן נכון.

  • מימון: יש צורך להבטיח מימון לשירותי תמיכה בקבלת החלטות, כדי שהם יהיו נגישים לכל מי שזקוק להם.

סיכום

קבלת החלטות נתמכת היא גישה חדשנית ומתקדמת שמציעה חלופה לאפוטרופסות ומאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לקבל החלטות משמעותיות בחייהם, בסיוע ובליווי של תומכים. גישה זו, המבוססת על עקרונות של כבוד האדם, אוטונומיה והשתתפות, צוברת תאוצה בשנים האחרונות בישראל ובעולם, ומעוררת עניין רב בקרב אנשי מקצוע, משפחות ואנשים עם מוגבלויות.

למרות האתגרים, קבלת החלטות נתמכת היא גישה מבטיחה שיכולה לשפר את חייהם של אנשים עם מוגבלויות ולהבטיח את זכויותיהם. יש לקדם את המודעות לגישה זו, להכשיר אנשי מקצוע ותומכים ולהבטיח מימון לשירותי תמיכה, כדי שכל אדם יוכל לממש את זכותו לקבל החלטות באופן עצמאי ככל האפשר.

רשומות נוספות בנושא דיני משפחה ומעמד אישי

 • הכל
 • דיני משפחה ומעמד אישי
 • דיני פשיטת רגל וחדלות פירעון
 • הוצאה לפועל
 • חוקים ותקנות
 • מסחרי וחברות
 • מקרקעין ונדל"ן
 • משפט אזרחי
 • פסקי דין והלכות בית משפט