כניסת לקוחות

נאמן בהליכי חדלות פירעון

תפקידו של הנאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי: שמירה על זכויות הנושים והבטחת הליך צודק

הנאמן בהליכי חדלות פירעון ממלא תפקיד מרכזי בהבטחת הוגנות ההליך ויישומו לטובת כל הצדדים המעורבים. תפקידו מורכב ודורש מיומנות, רגישות ומקצועיות, שכן הוא נוגע בזכויותיהם של החייב והנושים כאחד. במאמר זה נפרט את תפקידו של הנאמן, סמכויותיו והליכים בהם הוא עשוי לנקוט כדי להגן על קופת הנשייה ולמקסם את הסיכוי לשיקום כלכלי של החייב.

מינוי הנאמן ותפקידו

הנאמן, בדרך כלל עורך דין או רואה חשבון, ממונה על ידי בית המשפט או הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בהתאם לסוג ההליך. תפקידו העיקרי של הנאמן הוא לפעול לטובת כלל הנושים, תוך שמירה על זכויות החייב והבטחת קיום הליך צודק והוגן.

תפקידי הנאמן כוללים:

 • ניהול נכסי קופת הנשייה: הנאמן אחראי על ריכוז נכסי החייב, ניהולם, מימושם וחלוקת התמורה לנושים בהתאם לסדר הנשייה הקבוע בחוק.
 • בדיקת תביעות חוב: הנאמן בודק את תביעות החוב שהגישו הנושים, מאמת את נכונותן וקובע את סכום החוב המוכר לכל נושה.
 • פיקוח על החייב: הנאמן מפקח על התנהלותו הכלכלית של החייב, מוודא שהוא עומד בהוראות הצו לשיקום כלכלי, ומגיש דוחות לממונה ולבית המשפט.
 • קידום הליכי שיקום כלכלי: הנאמן פועל לסייע לחייב להשתקם כלכלית, בין היתר באמצעות גיבוש תכנית פירעון, סיוע במציאת עבודה והכוונה מקצועית.
 • ייצוג קופת הנשייה: הנאמן מייצג את קופת הנשייה בהליכים משפטיים שונים, כגון תביעות נגד החייב או צדדים שלישיים.

סמכויות הנאמן

לנאמן סמכויות נרחבות המאפשרות לו למלא את תפקידו ביעילות. סמכויות אלה כוללות:

 • סמכות חקירה: הנאמן רשאי לחקור את החייב וצדדים שלישיים, לדרוש מסמכים ולבצע פעולות חקירה נוספות כדי לאתר נכסים ולברר את מצבו הכלכלי של החייב.
 • סמכות עיקול ומימוש: הנאמן רשאי לעקל נכסים של החייב ולממשם לצורך פירעון החובות לנושים.
 • סמכות ביטול עסקאות: הנאמן רשאי לבטל עסקאות שביצע החייב לפני תחילת ההליך, אם הן פוגעות בנושים או מקנות עדיפות בלתי הוגנת לנושה מסוים.
 • סמכות הגשת תביעות: הנאמן רשאי להגיש תביעות נגד החייב או צדדים שלישיים, אם הם גרמו נזק לקופת הנשייה.

הליכים מורכבים בהם עשוי הנאמן לנקוט

במסגרת תפקידו, הנאמן עשוי לנקוט במספר הליכים מורכבים כדי להגן על קופת הנשייה ולהבטיח חלוקה הוגנת של נכסי החייב בין הנושים. בין ההליכים הללו ניתן למנות:

 • ביטול עסקאות הגורעות מקופת הנשייה: הנאמן רשאי לבטל עסקאות שביצע החייב לפני תחילת ההליך, אם הן גרמו להברחת נכסים או להקטנת קופת הנשייה באופן לא סביר. סעיף 135 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מסדיר את סמכות הביטול של הנאמן.
 • ביטול פעולה המקנה עדיפות לנושים: הנאמן רשאי לבטל פעולות שביצע החייב לפני תחילת ההליך, אם הן הקנו עדיפות לנושה מסוים על פני שאר הנושים, בניגוד לסדר הנשייה הקבוע בחוק. סעיף 136 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מסדיר את סמכות הביטול של הנאמן במקרים אלו.
 • ביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה: הנאמן רשאי לבטל פעולות שביצע החייב לפני תחילת ההליך, אם הן גרעו נכסים מקופת הנשייה באופן לא סביר, כגון העברת נכסים ללא תמורה או מתן מתנות בסכומים גדולים. סעיף 137 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מסדיר את סמכות הביטול של הנאמן במקרים אלו.

סיכום

תפקידו של הנאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא מורכב ובעל חשיבות רבה. הנאמן פועל להגן על זכויות הנושים, להבטיח חלוקה הוגנת של נכסי החייב ולסייע לחייב להשתקם כלכלית. סמכויותיו הנרחבות של הנאמן מאפשרות לו לנקוט בהליכים מורכבים כדי להבטיח את קיום ההליך בצורה יעילה וצודקת.

משרד עורכי דין משה ישראל מתמחה בייצוג חייבים ונושים בהליכי חדלות פירעון, ומספק ליווי משפטי מקצועי ואישי לאורך כל ההליך. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ והכוונה, ולמצוא את הפתרון המתאים ביותר עבורכם.