כניסת לקוחות

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

משרד עורכי דין משה ישראל מתמחה בדיני חדלות פירעון ומלווה את לקוחותיו לאורך כל שלבי ההליך, לרבות בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במאמר זה נסקור את תפקידו המרכזי של הממונה, סוגי הבקשות המוגשות להכרעתו והנהלים החשובים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מטרתנו היא להעניק לכם ידע וכלים להתמודדות מיטבית עם הליך מורכב זה.

תפקיד הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא גוף ממשלתי האחראי על הסדרת הליכי חדלות פירעון בישראל. תפקידו הוא לפקח על ההליכים, להגן על זכויות הנושים והחייבים, ולקדם הליכי שיקום כלכלי הוגנים ויעילים. הממונה פועל מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ומחליף את הכונס הרשמי שפעל מכוח פקודת פשיטת הרגל.

תפקידי הממונה כוללים:

 • קבלת בקשות לפתיחת הליכים: הממונה בוחן את הבקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון שהוגשו על ידי חייבים, ומחליט אם לפתוח בהליכים.
 • מינוי נאמנים: הממונה ממנה נאמנים, שתפקידם לנהל את נכסי החייב, לגבות חובות ולפעול להשגת הסדר תשלומים עם הנושים.
 • פיקוח על הנאמנים: הממונה מפקח על פעילותם של הנאמנים, מוודא שהם פועלים בהתאם לחוק ולטובת כלל הנושים.
 • קביעת מדיניות: הממונה קובע את המדיניות והנהלים בנוגע להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • ייצוג המדינה: הממונה מייצג את המדינה בהליכי חדלות פירעון, ומגן על האינטרס הציבורי.

סוגי בקשות המוגשות להכרעת הממונה

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מוסמך לדון במגוון רחב של בקשות, לרבות:

 • בקשה לפתיחת הליכים: חייב המעוניין לפתוח בהליך חדלות פירעון מגיש בקשה לממונה. הבקשה צריכה לכלול פירוט של נכסיו, חובותיו והכנסותיו, וכן תצהיר על מצבו הכלכלי.
 • בקשה לצו תשלומים: חייב המתקשה לעמוד בתשלומים שנקבעו בהסדר הנושים או בצו לשיקום כלכלי, יכול להגיש בקשה לממונה להפחתת התשלומים.
 • בקשה להפטר מחובות: חייב אשר סיים את תכנית הפירעון בהצלחה, יכול להגיש בקשה לממונה לקבלת הפטר מחובותיו.
 • בקשות שונות של נושים: נושים יכולים להגיש בקשות שונות לממונה, כגון בקשה למינוי מנהל הסדר, בקשה לכינוס אסיפת נושים ובקשה למתן הוראות לנאמן.
 • בקשות שונות של החייב: החייב יכול להגיש בקשות שונות לממונה, כגון בקשה לשינוי תנאי הצו לשיקום כלכלי, בקשה לביטול הגבלות שהוטלו עליו ובקשה למינוי מומחה מטעמו.

נהלי הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי קבע נהלים ברורים ומפורטים בנוגע להליכים השונים, במטרה להבטיח את יעילותם והוגנותם. הנהלים כוללים הוראות לגבי הגשת בקשות, ניהול ההליכים, סדרי הדין ועוד.

חשוב להכיר את הנהלים הרלוונטיים ולהקפיד על קיומם, כדי להבטיח את זכויותיכם ולהימנע מטעויות ועיכובים מיותרים.

כיצד משרד עורכי דין משה ישראל יכול לסייע לכם?

משרד עורכי דין משה ישראל מתמחה בייצוג חייבים ונושים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אנו מכירים היטב את החוק, הנהלים והפסיקה בתחום, ונספק לכם ייעוץ וליווי משפטי מקצועי ואישי בכל שלבי ההליך.

אנו מציעים מגוון שירותים בתחום חדלות הפירעון, לרבות:

 • ייעוץ משפטי: אנו נספק לכם ייעוץ משפטי מקיף לגבי כל היבטי הליך חדלות הפירעון, ונעזור לכם להבין את זכויותיכם וחובותיכם.
 • ייצוג בפני הממונה: אנו נייצג אתכם בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ונפעל לקדם את האינטרסים שלכם.
 • הגשת בקשות: אנו נסייע לכם בהכנת והגשת בקשות שונות לממונה, כגון בקשה לפתיחת הליכים, בקשה לצו תשלומים ובקשה להפטר מחובות.
 • ניהול משא ומתן: אנו נייצג אתכם במשא ומתן עם הנושים, ונפעל להגיע להסדר תשלומים שיהיה מקובל על כל הצדדים.
 • ייצוג בבית המשפט: אנו נייצג אתכם בהליכים משפטיים הקשורים לחדלות פירעון, כגון התנגדויות להחלטות הממונה ובקשות לביטול הליכים.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות, ונשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם לצלוח את הליך חדלות הפירעון בהצלחה.