הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015 | המשמר החברתי

עיקרי החוק העלאת סכום התביעה להוצאה לפועל שאינה דורשת אישור ערכאה משפטית מ-50,000 ש"ח ל-75,000 ש"ח סוג ההצעה ממשלתית סטטוס עברה בקריאה ראשונה ב-29.6.2015 מקור: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015 | המשמר החברתי המצב כיום חוק ההוצאה לפועל מאפשר לאדם שחייבים לו עד 50,000 ש"ח לדרוש מההוצאה לפועל …

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – סמכות מקומית) התשע"ה-2015 | המשמר החברתי

עיקרי החוק החלת כללי סמכות השיפוט של סדרי הדין האזרחי גם על לשכות ההוצאה לפועל סוג ההצעה פרטית סטטוס עברה בקריאה טרומית ב-8.7.2015. מקור: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – סמכות מקומית) התשע"ה-2015 | המשמר החברתי המצב כיום: לפי חוק ההוצאה לפועל, זוכה המחזיק בפסק דין לטובתו יכול לפנות לכל אחת …