כניסת לקוחות

התנגדות לחוב בהוצאה לפועל

התנגדות לחוב בהוצאה לפועל: מדריך מקצועי ואינפורמטיבי

החיים עשויים להוביל למצבים בהם אדם מוצא עצמו מתמודד עם דרישות חוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל. אם אתם מרגישים כי החוב המיוחס לכם אינו מוצדק או שגוי, עומדות בפניכם אפשרויות חוקיות להתנגד לקיומו של החוב. במאמר זה נסקור את ההליכים המשפטיים להתנגדות לחוב בהוצאה לפועל, נתייחס לסעיפי החוק הרלוונטיים ונסביר בשפה פשוטה וברורה מה ניתן לעשות וכיצד לפעול.

מהי התנגדות לחוב בהוצאה לפועל?

התנגדות לחוב בהוצאה לפועל היא הליך משפטי המאפשר לחייב לערער על קיומו של חוב מסוים שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל. המטרה היא להביא לביטול או לצמצום החוב על בסיס טענות משפטיות ולוגיות מוצקות. התנגדות לחוב יכולה להתבצע בכמה מצבים מרכזיים:

 1. בקשה להתנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל
 2. בקשה להתנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה) בהוצאה לפועל

מתי ניתן להגיש התנגדות?

המועדים להגשת התנגדות הם קריטיים וחשוב לעמוד בהם כדי להבטיח את זכויותיכם. להלן הסברים על המועדים הקשורים לשני סוגי הבקשות המרכזיים:

 1. בקשה להתנגדות לביצוע שטר: ניתן להגיש בקשה זו תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה מההוצאה לפועל.
 2. בקשה להתנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה): גם במקרה זה, ניתן להגיש בקשה להתנגדות תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה מההוצאה לפועל.

בקשה להתנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל

כאשר מוגשת כנגדכם בקשה לביצוע שטר (למשל, שיק או שטר חוב), עומדת בפניכם הזכות להגיש התנגדות לביצוע השטר. להלן השלבים המרכזיים בהגשת הבקשה:

 1. הגשת התנגדות: עליכם להגיש בקשה להתנגדות לביצוע השטר תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה מההוצאה לפועל. הבקשה צריכה לכלול את טענותיכם המנומקות מדוע אתם סבורים שהשטר אינו תקף או שהחוב אינו מוצדק.
 2. דיון משפטי: לאחר הגשת הבקשה, יתקיים דיון בבית המשפט שבו תציגו את הראיות והטענות שלכם. בית המשפט יבחן את הבקשה ויקבל החלטה אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה.
 3. המשך ההליכים: במידה וההתנגדות תתקבל, ימשיך הדיון בבית המשפט בתביעה העיקרית. אם ההתנגדות תידחה, יימשכו הליכי הגבייה בהוצאה לפועל.

בקשה להתנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה) בהוצאה לפועל

תביעה על סכום קצוב היא תביעה שהוגשה בהוצאה לפועל לגבי חוב שסכומו נקבע מראש וקיימת ראיה בכתב, כמו חוב כספי בגין שירותים או סחורות שנמסרו. גם במקרה זה, עומדת בפניכם הזכות להגיש התנגדות לביצוע התובענה. להלן השלבים המרכזיים בהגשת הבקשה:

 1. הגשת התנגדות: עליכם להגיש בקשה להתנגדות לביצוע התובענה תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה מההוצאה לפועל. בבקשה תכללו את הטענות מדוע אתם סבורים שהתובענה אינה מוצדקת.
 2. דיון משפטי: לאחר הגשת הבקשה, יתקיים דיון בבית המשפט שבו תציגו את הראיות והטענות שלכם. בית המשפט יבחן את הבקשה ויקבל החלטה אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה.
 3. המשך ההליכים: במידה וההתנגדות תתקבל, ימשיך הדיון בבית המשפט בתביעה העיקרית. אם ההתנגדות תידחה, יימשכו הליכי הגבייה בהוצאה לפועל.

סעיפי חוק רלוונטיים

 • חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967: חוק זה מסדיר את הליכי ההוצאה לפועל ואת הזכויות והחובות של החייבים והזוכים.
 • סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל: עוסק בביצוע שטרות.
 • סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל: עוסק בתביעות על סכום קצוב.
 • תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979
  : מסדירות את ההליכים והמועדים להגשת בקשות והתנגדויות בהוצאה לפועל.

חשיבות הליווי המשפטי בהגשת התנגדות לחוב

הליך ההתנגדות לחוב בהוצאה לפועל דורש הבנה מעמיקה של החוק והפסיקה, ולכן מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל. עורך דין יוכל לסייע לכם בניסוח הבקשה, באיסוף הראיות ובייצוגכם בבית המשפט. בנוסף, עורך דין מומחה יוכל להמליץ על האסטרטגיה הטובה ביותר למקרה שלכם ולהגדיל את סיכוייכם להצלחה בהליך ההתנגדות.

סיכום

אם אתם מוצאים עצמכם מתמודדים עם דרישת חוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל ואתם סבורים כי החוב אינו מוצדק, חשוב לפעול במהירות ולהגיש בקשה להתנגדות במסגרת המועדים הקבועים בחוק. הליך ההתנגדות לחוב בהוצאה לפועל מאפשר לכם להציג את טענותיכם ולמנוע גבייה בלתי מוצדקת. לקבלת סיוע וליווי משפטי מקצועי, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל.

למידע נוסף ולהגשת בקשות להתנגדות לחוב בהוצאה לפועל, תוכלו לעיין בקישורים הבאים:

רשומות נוספות באותו נושא