כחלון מציג הרפורמה: פיצול דירות והקמת רשות להתחדשות עירונית

0.0 00 התוכנית של שר האוצר כוללת גם את הרחבת תוכנית מחיר למשתכן, הגדלת מס רכישה למשקיעים ל-8%-10%, וחתימה על הסכמי גג נוספים עם רשויות מקומיות – חדשות נדל"ן, נדל"ן כלכליסט מקור: כחלון מציג הרפורמה: פיצול דירות והקמת רשות להתחדשות עירונית