fbpx
משרד עורכי דין
 
תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר הבית של עורך הדין משה ישראל, אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר ונשמח לעמוד לשירותך.

כל המידע המצוי באתר www.im-law.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר המשרד") הנו כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי בשום אופן!.

תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד וחלים על כל התכנים המצויים באתר המשרד. למען הסר כל ספק, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש המופעים לעיל עליך לצאת מיד מאתר המשרד ובמידת הצורך להשאיר הודעתך למשרד באמצעות לשונית "צור קשר".

תנאים כלליים

 • אתר אינטרנט המכיל מידע ושירותים משפטים (להלן – המידע). האתר בבעלות עו"ד משה ישראל. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. המשתמש מאשר בזאת כי כניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת. זכותו של עו"ד משה ישראל לשנות את תנאי השימוש, ושימושך באתר כפוף לתנאי השימוש כפי שיופיעו באתר מעת לעת.
 • כל פעילות באתר תהיה כפופה לתנאים המוצגים בתקנון זה. מומלץ לקרוא את התקנון כולו בקפידה לפני תחילת השימוש באתר.
 • משרד עו"ד ישראל משה (להלן: "המשרד") מתחייב לפרסם באתר כל עדכון בתקנון. יש להתייחס לגרסה המפורסמת כזו הרלוונטית והחדשה ביותר.
 • האתר נמצא בבעלות משרד עו"ד ישראל משה ובו מידע מקצועי לשימוש הגולש.
 • המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות מידי פעם את תוכן התקנון.
 • כל התנאים המפורטים במסגרת תקנון זה חלים כעת ויהיו תקפים בעתיד, למעט במקרה של שינוי שיזמו בעלי האתר.
 • למשתמשי האתר לא עומדת הזכות לקבול על שינויים בתקנון. האחריות על בדיקת התקנון היא על כתפי המשתמשים.
 • כל פעולה שתתבצע באתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון.
 • הסכמה לתנאי התקנון מחייבת כל משתמש לנהוג לפיו.
 • בעלי האתר רשאים לקבוע כי גולש מסוים לא יוכל להשתמש בשירותים המוצעים בו, בהתאם לשיקולם וגם ללא הודעה על כך.
 • המשתמש מתחייב שלא להחדיר וירוסים, להעלות תוכן פוגעני או לעשות כל דבר אשר יש בו כדי לחבל בפעולת האתר או לפגוע במשתמשיו האחרים.
 • כל פגיעה באתר תלווה בפיצוי שיגיש הפוגע לבעלי האתר, כולל שכר טרחת עו"ד וכל ההוצאות הנלוות לכך.
 • מטעמי קיצור בלבד, ננקטה לשון זכר, אך ההתייחסות היא לזכר ולנקבה כאחד, לרבות שינוי תוכן התקנון.
 • הכותרות בתקנון זה נרשמו מטעמי נוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות שונה מהתוכן. כן, אין לפרש את התוכן בהתאם לכותרת בלבד.

השימוש באתר

 • כמשתמש באתר (להלן- "משתמש"), מוענקת לך רשות לגישה ושימוש באתר ובתכנים.
 • למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר.
 • זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו' יוותרו בכל עת בבעלות עו"ד משה ישראל.
 • רשות השימוש ניתנת לביטול על ידי עו"ד משה ישראל, מכל סיבה שהיא, ואינה ניתנת להעברה על ידיך. רשות השימוש ניתנת למימוש על ידך אך ורק בהתאם לאמור בתנאי השימוש ובכפוף להם.
 • כל שימוש שהוא באתר יהיה באחריות המשתמש. בעיות או ליקויים שנוצרו בתום לב לא יהיו על אחריות המשרד.
 • בעלי האתר אינם מתחייבים שלא יקרו תקלות בהפעלת האתר או שהשימוש בו יהיה מוגן לחלוטין מפני מעשים לא חוקיים שיבוצעו בידי גורם שאינו בעלי האתר עצמו.
 • המשתמש מתחייב שלא להפעיל כל תוכנה או כלי אשר יש בהם כדי לפגוע בפעילות האתר או לשבש את פעילותו התקינה.

הגבלת רשות השימוש באתר

 • השימוש באתר על אזוריו השונים הנו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד, לרבות עיון בתכנים ויצירת קשר עם עורך הדין משה ישראל לצורך קבלת שירות/ ייעוץ, ואין לעשות באתר שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ללא היתר מפורש מעו"ד משה ישראל.

 • אינך רשאי לשנות, להעלות, להוריד, לשנות, לשכתב, להוסיף, לתקן, למחוק, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, לשלוף, ליצור נגזרות, לתמצת, לפרק, להרכיב, לאחסן, להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות , מדריכים, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.
 • כל התכנים המצויים באתר המשרד לרבות כתבי עת, סרטונים, תמונות וכו' (להלן:"התכנים") הנם רכושו הבלעדי של המשרד, כל העתקה ו/או העברה ו/או הפצה ו/או שכפול ו/או פרסום של התכנים המוצגים באתר מהווה הפרת זכויות הקניין הרוחני של המשרד ותגרור אחריה אחריות אזרחית ו/או נזיקית ו/או פלילית.

המידע באתר

 • בעלי האתר אינם אחראים לנזק, עגמת נפש או תוצאות בלתי רצויות אחרות שיופנו כלפי המשתמש בשל שימוש בתכנים אשר מובאים באתר.
 • אין לראות במידע אשר מובא באתר ייעוץ משפטי. כל המידע הרשום באתר זה הנו מידע כללי בלבד, ואינו משמש כייעוץ משפטי או תחליף לו ו/או המלצה לנקיטת הליכים ו/או הימנעות מנקיטת הליכים וכל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר כל אחריות מאתר זה ו/או ממפעיליו.
 • ניתן להשתמש בתכנים המובאים באתר כפי שהם. לא יהיו למשתמש טענות על בעיות או נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במידע זה.
 • ייתכנו שגיאות שונות בתכנים, כולל שגיאות כתיב, עובדות לא מדויקות וכדומה. בעלי האתר יעשו ככל יכולתם כדי שזה לא יקרה, אך המשתמש לא יוכל לטעון נגד טעות שנעשתה בתום לב.
 • המידע באתר יועד לשימוש פרטי בלבד ולא עסקי או מסחרי. אסור לשכפל או להעתיק את תכניו, כמו גם לצטט את המובא בו.
 • לבעלי האתר אין שליטה או אחריות כלשהי על תכנים אשר פורסמו בידי צד שלישי ומופיעים באתר.
 • האתר נוצר באמצעות שירותי בניית אתרים וורדפרס [WordPress] ככל וישנם תנאים ספציפיים לפלטפורמה הרי שהם חלים גם כאן.

שימוש בפרטי הגולש

 • הגולש מוזמן להשאיר את פרטיו באתר, למטרות שונות. המידע שיועבר אל בעלי האתר ישמש לביצוע הבקשה, והוא עשוי להיחשף לצד שלישי לצורך ביצוע המטרה במלואה.
 • המשתמש יודע שהמידע שיספק עשוי לשמש גם למטרות שיווקיות. הוא רשאי להודיע כי אינו מעוניין בכך במעמד הפנייה. בעלי האתר יימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיו של המשתמש לצד שלישי.

איסור שימוש בלתי חוקי, מפריע או מזיק

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים אם אחד או יותר מהבאים, או ליצור קשר למטרות הבאות. פעולה מבין אלו תיחשב כשימוש לרעה באתר, בלתי חוקי, מפריע או מזיק ובחוסר תום לב:
  א. תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
  ב. תכנים הכוללים וירוסים ותכנות הפוגעות או עלולות לפגוע בפעילות האתר או במשתמשיו, לרבות תכנים בעלי אופי הטרדה, הסתה, פגיעה, השמצה וכו'.
  ג. תכנים הכוללים וירוסים ותכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשיו.
  ד. תכנים המפרים או הפוגעים בזכויות היוצרים.
  ה. הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין בו צורך כך או בניגוד להוראות החוק העוסקות בכך.
  ו. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.
  ז. הצעות ו/או פניות בתחום שיווק רשתי, פרסומות, הצעות למכירה, הצעות הצטרפות לאינדקסים, תרומות, הדרכות או כל יצירת קשר אחרת שלא למטרת קבלת שירות משפטי מעורך הדין משה ישראל.
  ח. אינך רשאי לעשות כל פעולה שיש בה כדי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך במפורש בתנאי השימוש.
 • המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את עורך הדין משה ישראל בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם לו, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו.
 • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בחיפה. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

 תכנים באתר של צדדים שלישיים

 • יכול שיופיעו באתר תכנים של צדדים שלישיים או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר ("תכנים של צדדים שלישיים"). עורך דין משה ישראל פועל לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינו בכל דרך שהיא לתכנים של צדדים שלישיים, לרבות, אמינותם, דיוקם, נכונותם, שלמותם, עדכונם, תאימותם, משמעויותיהם והשלכותיהם . במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לעו"ד משה ישראל שיוכל לתקנו. האתר כולל בין היתר, חומרים נוספים: מודעות, פרסומות, תגובות, ופניות של משתמשים שונים ושל גופים משפטיים שונים (להלן – חומרים נוספים). אין עורך דין משה ישראל אחראי לתוכן של החומרים הנוספים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתות ודיוק החומרים הנוספים, כולם או חלקם, אינו נותן בכל דרך שהיא שום המלצה או ייעוץ, או חוות דעת, מכל סוג שהוא, לשום אדם או גוף, בכל הנוגע לאמור בתכנים של צדדים שלישיים,אינו מקבל על עצמו אחריות לשום דבר הקשור לתכנים של צדדים שלישיים, לרבות זמינות האתרים המקושרים, תקינותם ודרך פעולתם.

הגבלת אחריות ופרטיות

 * אין המשרד אחראי על המידע המפורסם מטעמו באזורים השונים באתר, לרבות נכונותו, דיוקו, או שלמותו.
 • המידע ו/או התכנים באתר, או כל חלק בהם, אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו או ייעוץ אחר ואינו מהווה חוות דעת או המלצה לנקוט ו/או להימנע מפעולה מסוג כלשהו, משפטית או אחרת. השימוש שהנך עושה באתר או בתכנים או בחומרים המקושרים או בכתבות לאתר או בכל מידע אחר המפורסם באתר וממנו הם על אחריותך בלבד ואין המשרד אחראי לתוצאות שייגרמו בגין שימוש שכזה. יש להיוועץ עם עורך דין לפני קבלת החלטה בדבר ביצוע או הימנעות מביצוע של כל פעולה!.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמשרד אינו אחראי על תכנות או ציוד או תכנים של צדדים שלישיים או לשגיאות, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, ולא על כלל השגיאות שיש, אינו אחראי על התכנים, נכונותם, דיוקם, אמינותם, תאימותם, עדכונם, משמעותיהם והשלכותיהם, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה בקשר לכל נזק או הפסד אשר נגרם כתוצאה מהסתמכותך על התכנים והמידע באתר, והשימוש באתר ובתכנים הוא על אחריותך בלבד.
 • פרטיות והרשמה- המשתמש מסכים ומאשר בזאת שעורך דין משה ישראל ו/או מי מטעמו ישתמש בפרטים שנמסרו על ידיו תוך שמירה על זהותו ופרטיו בסודיות מוחלטת כלפי צדדים שלישים, וזאת מבלי לפגוע מזכותו להעביר פרטים לא אישיים אחרים, וכן רשאי לעשות שימוש בפרטיו לצורך יצירת קשר אתו, וכן מאשר כי ישלחו אליו הצעות ו/או מידע לגבי מוצרים ו/או שירותים עסקיים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטיו כפי מסר באתר. בנוסף, המשתמש מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, באם היו, בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה. ככל והמשתמש לא מעוניין לקבלת הדואר הנך מתבקש להודיע זאת לעורך דין משה ישראל בדואר האלקטרוני Office@im-law.co.il כי אינך מעוניין בקבלת דואר זה.

להצהרת נגישות לחץ כאן

*כל הזכויות שמורות, משה ישראל ושות' משרד עורכי דין 2019 ©

Comments

comments

ספר לנו מה אתה חושב?

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

WhatsApp שלחו לנו הודעת WhatsApp
דילוג לתוכן