צו מניעה נגד חברה שפעלה בלשכת ההוצאה לפועל תמורת שכ"ט

מקור: לשכת עורכי הדין בית המשפט המחוזי בירושלים נתן צו מניעה מוסכם נגד יואב שיינר וחברות י.ש.ש מתן שירותים משפטיים וי.ש.ש פשרות לחייבים בע"מ, שנתנו שירותים משפטיים בתחום ההוצאה לפועל. בנוסף ניתן צו מניעה מוסכם נגד עו"ד שעל פי החשד סייע לנתבעים להסיג את גבול המקצוע. הוועדה להגנת המקצוע בלשכת …